De Gasfabriek

De Gasfabriek is een business innovatiecentrum. Op de campus worden nieuwe technologieën en businessmodellen ingezet om bestaande bedrijfsmodellen van corporates, MKB en overheden te innoveren. 590 zonnepanelen maken van De Gasfabriek een Zonfabriek, waarmee energie wordt opgewekt voor ca. 45 huishoudens. De installatie van de panelen sluit aan bij het streven om de campus groener en duurzamer te maken. Het mooie aan de komst van het zonnedak is dat er ook nieuwe experimenten en proposities op uitgetest kunnen worden door energiestartups van De Gasfabriek. Op de website van De Gasfabriek is een leuk artikel te vinden.

Het project werd gerealiseerd in samenwerking met Pactum Installatietechniek.