Duurzame energie

Duurzaamheid krijgt een steeds belangrijkere plaats in de samenleving en zo ook in het bedrijfsleven. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor duurzame energiebronnen of het zelf opwekken van energie. PM Energie kan u op verschillende manieren op weg helpen naar verduurzaming van uw energieverbruik. Hieronder leest u meer over het collectief inkopen van groene stroom of groen gas.

Groene stroom

Steeds vaker kiezen ondernemers voor groene stroom zoals wind- en zonne-energie in plaats van de traditionele grijze stroom. Dit sluit namelijk aan bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Daarnaast is het ook een vereiste voor sommige keurmerken, bijvoorbeeld voor het Milieukeur, Klimaatcompensatie, of Breeam. PM Energie moedigt het gebruik van duurzame energie aan en biedt daarom mogelijkheden om collectief groene stroom in te kopen. Neemt u daarvoor contact met ons op.

Groen gas

Bij groene energie wordt vaak alleen gedacht aan groene stroom, maar ook gas kan groen zijn. Bij de verwerking en vergisting van GFT-afval en mest komt biogas vrij, wat door verschillende technieken dezelfde kwaliteit krijgt als aardgas.

Wanneer u ervoor kiest groen gas af te nemen, ontvangt u hetzelfde gas als altijd. U verplicht echter de leverancier net zoveel groen gas te produceren als dat u afneemt. De onafhankelijke organisatie Vertogas controleert landelijk of de leveranciers zich aan deze productieverplichting houden en verstrekt hiervoor de certificaten. U krijgt dus een bewijs op schrift dat de hoeveelheid gas die u verbruikt groen geproduceerd wordt.

Naast dit werkelijke groene gas is er ook een mogelijkheid om de CO2-uitstoot die vrijkomt bij het winnen van aardgas te compenseren door het steunen van duurzame projecten, bijvoorbeeld het aanplanten van bossen. Ook hiervoor worden certificaten bijgehouden en verstrekt. Deze variant wordt beschouwd als maatschappelijk verantwoord en past dus ook binnen het mvo, maar is goedkoper dan de afname van groen gas.

Wilt u meer informatie of advies over de mogelijkheden van groene stroom of groen gas? Neemt u dan vooral contact met ons op.