Elektra

Collectieve inkoop van elektriciteit

Als u op dit moment zelf de inkoop van elektriciteit regelt, dan weet u dat een energierekening lang niet altijd even overzichtelijk is. Er staan tal van kosten vermeld, zowel vast als variabel. Deze energiekosten vallen veelal uiteen in de volgende posten: de regionale netwerk- en transportkosten, landelijke transportkosten, het ‘kale’ leveringstarief, het vastrecht, de energiebelasting, de opslag duurzame energie, de heffingskorting en de btw. Het is mogelijk dat er op uw factuur afwijkende componenten worden vermeld of kosten zijn samengevoegd. Onderaan deze pagina vindt u meer informatie over de totstandkoming van de verschillende kosten.

Collectieve inkoop

Een groot deel van de kostenposten op uw energienota staat vast. De belangrijkste variabele kostenpost is het kale leveringstarief. Daarom focust PM Energie bij de collectieve inkoop van elektriciteit op dit tarief. Door het volume van verschillende bedrijven te bundelen in een inkoopcollectief, kan voor alle deelnemers een flinke korting worden gerealiseerd. Ook het vastrecht is een variabele kostenpost. Daarom wordt ook het vastrecht meegenomen bij onderhandelingen met energieleveranciers, om zo de totale kostenbesparing te maximaliseren.

Leveringstarief en vastrecht Netwerk- en Transportkosten Energiebelasting en Opslag duurzame energie 21% BTW
onderhandelbaar optimaliseerbaar niet onderhandelbaar

Onze werkwijze

Om gebruik te kunnen maken van onze expertise sluit u zich aan bij het inkoopcollectief van uw parkmanagementorganisatie, ondernemersvereniging of industriële kring. De inkoopcollectieven worden zo samengesteld dat de te behalen kortingen op de energiekosten voor alle deelnemers zo hoog mogelijk zijn.

Binnen een inkoopcollectief wordt een werkgroep energie gevormd. De werkgroep bestaat uit afgevaardigden van deelnemende bedrijven. Niet alle deelnemende bedrijven hoeven actief aan deze werkgroep deel te nemen. Vaak nemen vooral de grote afnemers en ondernemers die zelf geïnteresseerd zijn in de energiemarkt zitting in deze werkgroep.

Wij voorzien de werkgroep energie hierbij van onafhankelijk advies en ondersteunen de werkgroep bij het maken van het inkoopbesluit, maar het is de werkgroep zelf die het uiteindelijke besluit tot inkoop neemt.

Industriële grootafnemers

Heeft uw bedrijf zelf al een verbruik van meer dan 10.000.000 kWh op jaarbasis, dan is er voor uw bedrijf minder voordeel te halen uit deelnemen in een (nog groter) collectief. In dat geval kunt u als maatwerkklant bij ons aangemeld worden. Hierdoor kunnen wij nog beter inspelen op de behoeftes van uw bedrijf. Zo is het mogelijk aan uw individuele wensen te voldoen, bijvoorbeeld op het gebied van een vaste of juist variabele energieprijs en de looptijd van het contract. Ook Industriële grootafnemers zijn vaak veel goedkoper uit door via PM Energie in te kopen.

Advies over inkoop

Onze energiespecialisten kennen de grillen van de markt, zijn op de hoogte van de fluctuaties in de prijzen, spreken de taal van de leveranciers en hebben ruime ervaring in het sluiten van voordelige energiecontracten. Zo kunnen wij u van een gedegen advies voorzien, waarbij we rekening houden met een aantal factoren die de elektraprijs kunnen beïnvloeden. Belangrijke factoren op dit gebied zijn onder andere:

  • Moment van inkoop (seizoensgebonden)
  • Consumentenvertrouwen
  • Grondstofprijzen
  • Gewenst risico
  • Ingangsdatum contract
  • Contractduur
  • Totaal jaarverbruik (collectief)
  • Verhouding tussen piek- en dalverbruik
  • Vermogenspieken
  • Aansluitwaarden van de verschillende deelnemers

Servicegericht

Naast onze actieve monitoring van de markt en het adviseren in energie-inkooptrajecten, verzorgen wij ook de administratieve afhandeling van het collectief en de communicatie met de leveranciers voor u.

Te behalen voordeel

Door onze collectieve inkoop besparen ondernemers doorgaans circa 20-30% op het kale leveringstarief. Voor een onderneming met een verbruik van 100.000 kWh per jaar levert dit al snel een besparing €1.500,- per jaar op.

Groene stroom

Steeds meer ondernemers kiezen voor groene stroom (windenergie, zonne-energie) in plaats van de traditionele grijze stroom (kernenergie, gas- of kolencentrales). Groene stroom past in de aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Ook is groene stroom een vereiste voor sommige keurmerken, zoals het Milieukeur, Klimaatcompensatie, of Breeam. Natuurlijk kan ook groene stroom collectief worden ingekocht. Wij geven u hier graag advies over. Neemt u daarvoor contact met ons op.

Overigens bestaat er naast groene stroom ook groen gas. Hier leest u daar meer over.

Factuurcomponenten

Regionale netwerk- en transportkosten
Deze kosten worden in rekening gebracht door de regionale netbeheerder of door het energieleveringsbedijf. Op de energierekening staan de netwerkkosten en leveringskosten apart vermeld. Grootverbruikers (afnemers met een aansluiting met een vermogen groter dan 3 x 80 ampère), krijgen voor de netwerkkosten en meterdiensten een aparte factuur. Afnemers zijn op basis van hun geografische ligging verplicht met een bepaalde netbeheerder in zee te gaan. De maximale tarieven die de netbeheerders in rekening mogen brengen worden jaarlijks door de Autoriteit Consument & Markt vastgesteld.
Landelijke transportkosten
De landelijke netbeheerder voor elektriciteit is Tennet. Ook hier worden de maximumtarieven vastgesteld door Autoriteit Consument & Markt. De tarieven worden door de regionale netbeheerder of door het energieleveringsbedrijf in rekening gebracht.
Meetdiensten en meterhuur
Sinds de liberalisering in de energiemarkt zijn meetdiensten en meterhuur gescheiden van het transport en het netbeheer. Voor grootverbruikers zijn de meetdiensten vrij onderhandelbaar. Door deze meetdiensten collectief in te kopen is een forse financiële besparing mogelijk. De grootverbruikers die deelnemen aan onze collectieve inkoop profiteren hier van.
Leveringstarief
Binnen het leveringstarief kan er sprake zijn van enkeltarief of dubbeltarief. Dubbeltarief (normaal tarief voor werkdagen, laag tarief voor nachten, weekenden en feestdagen) is van toepassing op aansluitingen met twee of meer telwerken in de elektrameter. Anders wordt een enkeltarief gerekend.
Vastrecht
Naast het leveringstarief brengt een leverancier vaak een vastrecht in rekening. Dit vastrecht kan men beschouwen als administratiekosten voor de leverancier. Hierin zijn grote verschillen tussen verschillende leveranciers.
Energiebelasting en Opslag duurzame energie
Ieder energiebedrijf is verplicht de ‘Reguliere energiebelasting’ (REB) te heffen bij de afnemer en dit vervolgens via de Belastingdienst af te dragen aan de overheid. Deze belasting wordt per kWh geheven. De tarieven zijn afhankelijk van het verbruik, waarbij de schijven een voor een doorlopen worden. Deze energiebelasting staat op uw nota vermeld.

De ‘opslag duurzame energie’ (ODE) is een extra belasting op energie om investeringen in duurzame energie te stimuleren. Deze is sinds 1 januari 2013 ingevoerd. Net als de reguliere energiebelasting wordt deze belasting per kWh geheven, via verschillende tarieven afhankelijk van het verbruik. De tarieven voor de Reguliere energiebelasting (REB) en opslag duurzame energie (ODE) vindt u op pmenergie.nl/energiebelasting

Heffingskorting
Omdat elk bedrijf een basisbehoefte heeft aan energie (voor verwarming en verlichting), geeft de overheid elke elektriciteitsaansluiting jaarlijks een korting op de energiebelasting. Dit is een vast bedrag per jaar, maar leveranciers rekenen dit vaak terug tot een kortingstarief per dag. De hoogte van deze korting verschilt op basis van de functie van de aansluiting. Als een aansluiting zich bevindt in een gebouwd object met een verblijfsfunctie, dan geldt de hoge korting. Is dit niet het geval, dan is de lage korting van toepassing. Dit geldt bijvoorbeeld voor aansluitingen die alleen bedoeld zijn voor straatverlichting.

De tarieven voor de heffingskorting, en de specifieke gevallen waarbij u in aanmerking komt voor extra korting kunt u vinden op pmenergie.nl/energiebelasting

Btw
De btw wordt geheven over de totale kosten van uw energiefactuur. Oftewel de som van de energiebelasting, de opslag duurzame energie en de heffingskorting.

Advies

Op basis van uw energienota en onze kennis van de energiemarkt, kunnen wij u adviseren over mogelijkheden goedkoper energie in te kopen. Neem hiervoor vooral contact met ons op.