Energiescans

Energiescans en energiebesparing

PM Energie kan u ontzorgen in het uitvoeren van een energiescan voor uw bedrijf. Naar aanleiding van deze energiescan krijgt u nuttige adviezen over mogelijkheden voor energiebesparing.

Energiescan

Bij een energiescan wordt uw daadwerkelijke verbruik geanalyseerd en gekoppeld aan de minimaal benodigde energie. Op basis hiervan kunnen conclusies worden getrokken over mogelijke verbeteringen in het energiemanagement van uw bedrijf. Ook kijken we naar kansen voor energiebesparing. Bij een energiescan kunnen grote verschillen tussen het begrote energieverbruik en het daadwerkelijke verbruik aan het licht komen. Bijvoorbeeld bij het verhuren van een pand inclusief energie met een veel te hoog verbruik: ligt dit aan de techniek, of moet de huurder beter op zijn verbruik letten?

Ook sub-optimale afstemming van verwarming of koeling komt met een energiescan aan het licht, net als andere vormen van inefficiënt energieverbruik. Dit alles met als doel u als ondernemer niet alleen inzicht te geven in uw energiehuishouding, maar ook om te adviseren over het terugdringen van uw energiekosten. Hierbij ligt onze focus op verbeteringen die op korte termijn en met beperkte kosten kunnen worden gerealiseerd. Dit houdt in dat de terugverdientijd kleiner moet zijn dan een jaar.

Energiebesparing

Voor het onderzoeken van besparingsmogelijkheden werken wij samen met deskundige adviseurs die ter plekke een onderzoek uitvoeren en concrete voorstellen doen om uw energieverbruik te verminderen. De kosten hiervoor zijn beperkt en worden vaak al binnen enkele maanden terug verdiend, dankzij de besparingen op de energiekosten. In onze rapportage worden de (geschatte) investeringskosten en de bijbehorende terugverdientijd vermeld, zodat u een goed onderbouwde afweging kunt maken. Op deze manier hebben wij de afgelopen jaren al meer dan 150 bedrijven naar volle tevredenheid van besparingsadvies voorzien.

Waarop valt te besparen?

Er zijn veel verschillende mogelijkheden om te besparen op uw energieverbruik. Natuurlijk heeft het soort apparatuur en de instellingen van de apparatuur effect op uw energieverbruik. Hierover voorzien wij u graag van advies. Daarnaast zijn er verschillende andere mogelijkheden het energieverbruik te verminderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Isoleren van (delen van) het gebouw
 • Energiezuinige verlichting
 • Bewegingssensoren
 • Automatische deuren
 • Stand-by regelapparatuur
 • Warmtewisselaars

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Wij helpen u graag aan een gedegen en goed onderbouwd advies over de meest rendabele besparingsmogelijkheden. Het is ook mogelijk alleen informatie en advies in te winnen over een bepaalde besparing die uw interesse heeft, zonder een volledige energiescan uit te laten voeren. Neemt u hiervoor vooral contact met ons op.

Ook is het mogelijk de kosten voor energie terug te dringen door zelf energie te produceren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Zonnepanelen
 • Zonneboilers
 • Warmtepomp
 • Warmte-krachtkoppeling
 • Windenergie

Meer informatie daarover vindt u op onze pagina over het zelf opwekken van energie.