Waaruit bestaan mijn gaskosten?

Uw elektriciteitskosten vallen uiteen in een aantal verschillende posten: het kale leveringstarief, het vastrecht inclusief de regio-opslag, de netwerk- en transportkosten en verschillende belastingen (energiebelasting, opslag duurzame energie, heffingskorting en btw). Veel van deze kosten staan vast, maar het kale leveringstarief en het vastrecht zijn onderhandelbaar. Op deze posten kunnen wij via collectieve inkoop flinke kortingen voor u bedingen.

Naast gaskosten bestaan uw kosten voor energie uit de elektriciteitskosten en de kosten voor meetdiensten en de meterhuur. Ook hierop kunnen wij kortingen voor u realiseren via collectieve inkoop.


Category: FAQs, Gas

← FAQs