Wat is salderen?

Wanneer u meer energie opwekt dan dat u gebruikt, bijvoorbeeld door het opwekken van zonne-energie, kan dit gesaldeerd worden. Dit betekent dat de teruggeleverde energie wordt afgetrokken van de afgenomen energie voordat de belastingschijven worden doorlopen. Het resultaat hiervan is dat u voor uw teruggeleverde energie hetzelfde bedrag aan energiebelasting ontvangt als dat u betaalt voor de afgenomen energie.

Salderen is alleen mogelijk als de elektriciteit via dezelfde aansluiting teruggeleverd wordt als waarmee het energiebedrijf uw elektriciteit levert. Bovendien gelden de regels voor salderen alleen voor kleinverbruikersaansluitingen.


Category: FAQs, Zon

← FAQs