Wie is mijn leverancier?

Uw leverancier produceert elektriciteit en/of gas en verkoopt dit aan u. Uw leverancier is niet degene die uw energie in uw meterkast aflevert. Dit doet uw netbeheerder. Het is ook mogelijk dat een leverancier niet zelf energie produceert, maar deze inkoopt bij een producent.

U krijgt maandelijks een factuur van uw leverancier. Weet u niet wie uw leverancier is, dan kunt u bellen met uw netbeheerder.


Category: Elektra, FAQs

← FAQs