Zijn mijn netwerk- en transportkosten niet te hoog?

De netwerk- en transportkosten worden in rekening gebracht door regionale netbeheerders of ze zijn onderdeel van uw leveringsfactuur. Op de factuur staan de netwerkkosten en leveringskosten apart vermeld. Grootverbruikers, oftewel afnemers met een elektriciteitsaansluiting met een vermogen groter dan 3 x 80 ampère en/of met een gasaansluiting met een capaciteit van meer dan 40 m3 per uur, krijgen voor de netwerkkosten en meterdiensten een aparte factuur. Afnemers zijn op basis van  hun geografische ligging verplicht met een bepaalde netbeheerder in zee te gaan. De maximale tarieven die de netbeheerders in rekening mogen brengen worden jaarlijks door de Autoriteit Consument & Markt vastgesteld. Posten die tot de netwerk- en transportkosten worden gerekend zijn onder meer:

  • Capaciteitstarief
  • Meterdiensten
  • Trafohuur
  • Systeemdiensten
  • Periodieke aansluitvergoeding
  • Vastrecht transportdienst
  • Gecontracteerd vermogen
  • Maximale capaciteit
  • Verbruiksafhankelijke vergoeding

De grootte van uw meter is afhankelijk van het maximale vermogen dat u op een bepaald moment wilt kunnen gebruiken. Hoe groter uw meter, des te hoger de maandelijkse kosten.

In het verleden was niet de capaciteit van uw meter bepalend voor de kosten, maar uw verbruik. Om deze reden zijn er in veel gebouwen veel te grote aansluitingen geplaatst, onder het mom van “altijd voldoende capaciteit, want dit kost toch niets extra.” In 2005 is het capaciteitstarief ingesteld. Hierdoor kan het zijn dat u nu maandelijks meer betaalt dan nodig is, omdat uw metercapaciteit veel te groot is voor uw situatie. Uw installateur kan de benodigde capaciteit voor u bepalen.


Category: Elektra, FAQs

← FAQs