Gas

Collectieve inkoop van aardgas

Voor veel bedrijven vormen de kosten voor gas een grote kostenpost. U betaalt uw leverancier voor het gas, waarna de leverancier een deel van de kosten afdraagt aan bijvoorbeeld de belastingdienst, de netbeheerder en het meetbedrijf.

Meerdere kostenposten zijn onderhandelbaar: het leveringstarief, het landelijk netbeheer en het vastrecht. Hierop kunnen wij voor u een flinke besparing bewerkstelligen. Onder aan deze pagina vindt u meer informatie over de totstandkoming van de verschillende kostenposten die op uw factuur kunnen staan.

Collectieve inkoop

Collectieve inkoop van gas richt zich op het kale leveringstarief en de kosten voor landelijk netbeheer, omdat dit de voornaamste onderhandelbare kostenposten zijn.  Door het volume van vele bedrijven te bundelen in een energiecollectief, kan een behoorlijk voordeel ten opzichte van individuele inkoop worden gerealiseerd.

Ook het vastrecht is een variabele kostenpost. Daarom wordt ook het vastrecht meegenomen bij onderhandelingen met energieleveranciers, om zo de totale kostenbesparing te maximaliseren.

Industriële grootafnemers (GXX)

Heeft uw bedrijf zelf al een verbruik van meer dan 170.000 m3, kunnen wij u helpen om de landelijke transportkosten terug te dringen, voor dit soort aansluitingen zijn deze kosten deels onderhandelbaar.

Soort aansluiting Leveringstarief, landelijk netbeheer en vastrecht Regionaal netbeheer Energiebelasting en Opslag duurzame energie 21% BTW
Kleinverbruik onderhandelbaar optimaliseerbaar niet onderhandelbaar
Grootverbruik onderhandelbaar optimaliseerbaar niet onderhandelbaar

Advies over inkoop

Onze energiespecialisten kennen de grillen van de markt, zijn op de hoogte van de fluctuaties in de prijzen, spreken de taal van de leveranciers en hebben ruime ervaring in het sluiten van voordelige energiecontracten. Zo kunnen wij u van een gedegen advies voorzien, waarbij we rekening houden met een aantal factoren die de gasprijs kunnen beïnvloeden. Belangrijke factoren op dit gebied zijn onder andere:

  • Moment van inkoop (seizoensgebonden)
  • Consumentenvertrouwen
  • Gewenst risico
  • Grondstofprijzen
  • Ingangsdatum contract
  • Contractduur
  • Totaal jaarverbruik energiecollectief
  • Afnameprofiel van de deelnemers
  • Verschillende aansluitwaarden van deelnemers

Servicegericht

Naast actieve monitoring van de markt en het adviseren in energie-inkooptrajecten verzorgen wij de administratieve afhandeling van het collectief en de communicatie met de leveranciers.

Te behalen voordeel

Ondernemers die besluiten deel te nemen aan collectieve inkoop besparen doorgaans zo’n 20-30% op dit kale leveringstarief. Ondernemers met een verbruik van 20.000 m3 op jaarbasis besparen alléén op het kale gastarief al snel €800,- per jaar. Voor grootverbruik aansluitingen kan alleen al de besparing op landelijk transportkosten snel meer dan €10.000 op jaarbasis schelen.

Groen gas

Bij ‘groene energie’ wordt vaak gedacht aan groene stroom, maar ook gas kan groen zijn. Bij de verwerking en vergisting van GFT-afval en mest komt biogas vrij. Met verschillende technieken wordt ervoor gezorgd dat dit biogas dezelfde kwaliteit krijgt als aardgas, waardoor het vanaf dan groen gas mag heten.

Gas is gas

Wanneer u ervoor kiest groen gas af te nemen, ontvangt u overigens exact hetzelfde gas als altijd. U verplicht echter door uw contract de leverancier net zoveel groen gas te produceren als dat u afneemt. De onafhankelijke organisatie Vertogas controleert landelijk of de leveranciers zich aan deze productieverplichting houden en verstrekt hiervoor de certificaten. U krijgt dus een bewijs op schrift dat de hoeveelheid gas die u verbruikt, groen geproduceerd wordt.

Groene compensatie

Naast dit werkelijke ‘groene gas’ is er ook een variant mogelijk waarbij u de CO2-uitstoot die vrijkomt bij het winnen van aardgas compenseert door duurzame projecten. De meest bekende methode hiervoor is het aanplanten van bossen zodat de CO2 uit de lucht wordt gezuiverd. Ook hiervoor worden certificaten bijgehouden en verstrekt. Deze variant wordt beschouwd als maatschappelijk verantwoord en past dus binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), maar is goedkoper dan de afname van groen gas.

Wilt u meer informatie of advies over de mogelijkheden (groen) gas voordeliger in te kopen? Neem dan vooral contact met ons op.

Factuurcomponenten

Vast en variabel
Sommige de kosten op uw gasnota zijn niet onderhandelbaar. Dit geldt bijvoorbeeld voor de regionale netwerk- en transportkosten, de energiebelasting, de heffing voor duurzame energie en de btw. Een groot deel van deze kosten wordt jaarlijks vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt. Net als bij elektriciteit zijn een deel van deze kosten optimaliseerbaar. Zie hiervoor tevens Energiekosten optimalisatie.
Regionale netwerk- en transportkosten
Deze kosten worden in rekening gebracht door de regionale netbeheerders of door het energieleveringsbedrijf. Op de energierekening staan de netwerkkosten en leveringskosten apart vermeld.

Grootverbruikers, oftewel afnemers met een aansluiting met een vermogen groter dan 40 m3 per uur, krijgen voor de netwerkkosten een aparte factuur. Afnemers zijn op basis van hun geografische ligging verplicht met een bepaalde netbeheerder in zee te gaan. De maximale tarieven die de netbeheerders in rekening mogen brengen worden jaarlijks door de Autoriteit Consument & Markt vastgesteld.

Landelijke transportkosten
Voor gas is de landelijk netbeheerder Gasunie Transport Services. Het transport wordt ingekocht door het energieleveringsbedrijf welke het op haar beurt doorverkoopt en factureert aan eindklanten. Voor deelnemers aan de collectieve inkoop worden deze kosten collectief ingekocht. Hierdoor kunnen flinke besparingen worden gerealiseerd.
Meetdiensten en meterhuur
Sinds de liberalisering in de energiemarkt zijn meetdiensten en meterhuur gescheiden van het transport en het netbeheer. Voor grootverbruikers zijn de meetdiensten vrij onderhandelbaar. Door deze meetdiensten collectief in te kopen is een forse financiële besparing mogelijk. De grootverbruikers die deelnemen aan onze collectieve inkoop profiteren hier van.
Leveringstarief
Het leveringstarief is het tarief dat u per m3 gas betaalt. Het bevat naast de leveringskosten ook een regiotoeslag.
Vastrecht
Naast het leveringstarief brengt een leverancier vaak een vastrecht in rekening. Dit kan men beschouwen als de administratiekosten voor de leverancier. De hoogte van het vastrecht kan flink verschillen tussen verschillende leveranciers.
Energiebelasting en Opslag duurzame energie
Ieder energiebedrijf is verplicht de ‘Reguliere energiebelasting’ (REB) te heffen bij de afnemer en dit vervolgens via de Belastingdienst af te dragen aan de overheid. Deze belasting wordt per m3 geheven. De tarieven zijn afhankelijk van het verbruik, waarbij de schijven een voor een doorlopen worden. Deze energiebelasting staat op uw nota vermeld.

De ‘opslag duurzame energie’ (ODE) is een extra belasting op energie om investeringen in duurzame energie te stimuleren. Deze is sinds 1 januari 2013 ingevoerd. Net als de reguliere energiebelasting wordt deze belasting per m3 geheven, via verschillende tarieven afhankelijk van het verbruik.

De tarieven voor de Reguliere energiebelasting (REB) en opslag duurzame energie (ODE) vindt u op pmenergie.nl/energiebelasting

Btw
De btw wordt geheven over de totale kosten van uw energiefactuur. Ook over de energiebelasting en opslag duurzame energie wordt dus btw geheven.

Op basis van uw energienota en onze kennis van de energiemarkt, kunnen wij u adviseren over mogelijkheden goedkoper energie in te kopen. Neem hiervoor vooral contact met ons op.