Uw gascontract in 2023

Het collectief heeft initieel gekozen voor een variabel tarief dat op een later moment, eventueel in delen, kon worden vastgezet. Inmiddels hebben zij het tarief volledig vastgezet. De werkgroep maakt de inschatting dat u hiermee optimaal kunt profiteren van de huidige situatie op de energiemarkt. De onderstaande tarieven zijn geklikt voor 100%.

Samen met de werkgroep hebben wij continu alle ontwikkelingen gevolgd, op basis waarvan de werkgroep nu heeft besloten dat zij het tarief wilden vastzetten. Op het moment van inkopen waren de beursprijzen voor energie historisch laag, wat voor een groot deel kon worden toegeschreven aan COVID-19. De werkgroep achtte de kans zeer klein dat dit prijsniveau zou aanhouden.

Het vastrecht bedraagt €1,50 per maand. 

Het tarief dat is vastgezet luidt als volgt:

Jaar

Tarieven in €ct/m3

2023

15,805

Indien u ervoor heeft gekozen om uw gasverbruik te verduurzamen: De meerprijs hiervoor is niet inbegrepen in bovenstaand tarief. Dit is op een eerder moment per e-mail aan u gecommuniceerd. De genoemde bedragen zijn exclusief landelijke en regionale transport- en netwerkkosten, energiebelasting, opslag duurzame energie & klimaattransitie en btw. Deze kosten worden conform wet- en regelgeving 1-op-1 doorberekend en mogelijk separaat vermeld op uw factuur. 

Looptijd
De looptijd van dit contract voor uw specifieke situatie is per e-mail gecommuniceerd. 

Bandbreedte
Er is geen individuele volumebandbreedte van toepassing. Dit houdt in dat u onbeperkt meer of minder gas kunt verbruiken, zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor uw tarieven of andere contractvoorwaarden.

Betaaltermijn
De betaaltermijn bedraagt 30 dagen.