Slimme meter

Slimme meter

Bij een collectieve overeenkomst voor de meterhuur en meetdiensten is het mogelijk over te stappen van een reguliere meter naar een zogeheten slimme meter, die digitaal data over het gebruik opslaat en doorgeeft. Het gebruik van een slimme meter heeft grote voordelen bij het energiebeheer, vaak met een daling van het energieverbruik als gevolg.

Met een slimme meter zijn bijvoorbeeld de volgende mogelijkheden te realiseren:

 • Koppelen van de meterdata  aan een administratiesysteem
 • Sturen op energieverbruik aan de hand van meterdata (slim meten)
 • Opsporen van administratieve fouten aan de hand van de meterdata
 • Verlagen gecontracteerd vermogen en bijbehorende kosten
 • Continue monitoring en bijbehorende besparingsmogelijkheden

Over enkele jaren wordt het gebruik van een slimme meter verplicht. Wilt u nu al profiteren van de voordelen van deze meter? Dankzij PM Energie kan dat.

Afhankelijk van uw aansluiting (kleinverbruik of grootverbruik) vragen wij via de juiste route vervanging van uw meter aan bij uw energieleverancier. Voor kleinverbruik wordt een prio-plaatsing (vóór-plaatsing) van een slimme meter aangevraagd, voor grootverbruik wordt een tender voorbereid waarbij de meter vervangen wordt. Hierbij moet de leverancier waar mogelijk gratis inzage in de meterdata verschaffen.

Directe voordelen slimme meter:

 • U krijgt meer inzicht in uw energieverbruik.
 • In geval van  grootverbruik aansluitingen zult u veelal flink besparen op uw maandelijkse meterkosten.
 • U hoeft de meterstanden van uw eigen aansluitingen niet meer zelf door te geven. De meterstanden kunnen op afstand worden uitgelezen. Schattingen van uw verbruik behoren daarmee tot het verleden.
 • Uw jaarlijkse afrekening voor energie is gebaseerd op werkelijke standen.

Inzicht in uw energieverbruik

Naast de directe voordelen van een slimme meter, is het middels een speciale online applicatie mogelijk om uw energieverbruik nog inzichtelijker te maken. Deze webbased applicatie maakt het onder meer mogelijk om:

 • Aangesloten meters te vergelijken met andere periodes, andere meters of andere groepen
 • De CO2-uitstoot weer te geven per meter, per groep of totaal
 • Meters te groeperen zodat eenvoudig totalen kunnen worden berekend
 • De meterdata van de aangesloten meters te exporteren naar Excel
 • Online documenten te koppelen aan specifieke meters (rapporten, adviezen)
 • Een alert in te stellen zodat er gewaarschuwd wordt bij overschrijdingen
 • U inzicht te geven in het energieverbruik, inclusief het toekennen van verschillende rechten voor verschillende gebruikers
 • Een totaaloverzicht van uw energieaansluitingen in één oogopslag in te zien.
 • Resultaten van verschillende locaties te benchmarken

Benchmarking voor bedrijven met meerdere aansluitingen

Met de benchmarkingfunctionaliteit heeft u de mogelijkheid om verschillende meters te vergelijken op basis van bijvoorbeeld oppervlakte, omzet per winkel, het energielabel, of een willekeurige andere variabele naar keuze. Op die manier kunt u locaties onderling vergelijken en analyses maken aan de hand van het verbruik. Dit maakt het mogelijk te achterhalen welke locaties het grootste besparingspotentieel hebben, of om afwijkende locaties uit te lichten.

Geïnteresseerd?

Voor onze deelnemers is deze applicatie optioneel. Mocht u hierin interesse hebben kunt u contact opnemen met ons.