Zelf opwekken

Zelf duurzame energie opwekken

Heeft u al eens gekeken naar de mogelijkheden zelf energie op te wekken? Dit is ondanks de grote investeringskosten vaak voordeliger dan u misschien zou denken, zeker op de middellange termijn. We brengen u graag in contact met installateurs of verkopers om de mogelijkheden voor u in kaart te brengen en voorzien u van gedegen advies.

Advies

Om te bepalen of  het voor uw bedrijf interessant is zelf energie op te wekken is onafhankelijk advies belangrijk. Dankzij onze expertise op dit gebied kunnen wij u ondersteunen bij alles wat er op uw pad komt als u zelf energie op wil wekken:

 • Keuze voor energiebron
 • Offertes van installateurs
 • Mogelijke subsidies
 • Voordelige bekostigingsstructuren
 • Salderen
 • Technische aspecten
 • Bouwkundige aspecten

Keuze voor energiebron

Er zijn veel verschillende mogelijkheden voor bedrijven om zelf energie op te wekken of terug te winnen. De belangrijkste zijn:

 • Zonnepanelen
 • Zonneboilers
 • Warmtepomp
 • Warmte-krachtkoppeling
 • Windenergie

Afhankelijk van uw vastgoed (locatie, dakoppervlak, et cetera), uw energiebehoefte en uw beschikbare investeringsruimte, kunnen wij u adviseren over de meest geschikte energiebron in uw situatie.

Kritische blik op offertes

Hoewel u natuurlijk zelf offertes bij installateurs op kunt vragen, is objectief advies hierbij onontbeerlijk. In offertes worden belangrijke zaken als een verwachte energieprijsstijging of -daling, onderhoud, verzekeringen en andere aanverwante zaken vaak weggemoffeld. Hierdoor kan een offerte veel rooskleuriger overkomen dan daadwerkelijk het geval is. Wij helpen u graag kritisch naar de verschillende mogelijkheden te kijken, zodat u weet waar u aan toe bent en een goed onderbouwde afweging kan maken over deze investeringen.

Subsidies en voordelige bekostiging

PM Energie heeft veel ervaring met het terugdringen van uw investeringskosten via subsidies en constructies waarbij de investering bekostigd wordt uit de te behalen besparing. Mogelijke subsidies die wij vaak met succes voor bedrijven aanvragen zijn de SDE-subsidie en de EIA (energie investeringsaftrek). Zo helpen wij u de directe investeringskosten te minimaliseren, terwijl u voor langere tijd voordelig uw zelf opgewekte energie gebruikt. Ook zijn wij specialist in voordelige constructies voor het salderen (verrekenen) van de zelf opgewekte energie en volgen wij de ontwikkelingen in de mogelijkheden voor het onderling verhandelen van energie op de voet.

Technische en bouwkundige aspecten

Anders dan vergelijkbare bedrijven in deze branche, ondersteunt PM Energie u niet alleen bij de technische maar ook bij de bouwkundige aspecten van het zelf opwekken van energie. Is het nodig een vergunning aan te vragen voor uw windmolen, zonnepaneel of zonneboiler? Hoe kunnen energiebronnen geïntegreerd worden in het bestaande gebouw? Hoe zorgt u dat bijvoorbeeld zonnepanelen niet alleen functioneel optimaal presteren, maar gelijktijdig ook bijdragen aan een positieve uitstraling van uw gebouw? Over al dit soort vragen adviseren wij u graag.

Onze aanpak

Kenmerkend voor PM Energie is onze aanpak. In plaats van alleen vanuit individuele bedrijven te kijken, betrekken wij altijd het grotere geheel bij onze aanpak. Door collectief te investeren en stakeholders bij een project te betrekken, worden de kosten teruggedrongen, terwijl het resultaat gemaximaliseerd wordt. Dit maakt onze aanpak bij het zelf opwekken van energie bijzonder effectief. In het verleden hebben wij veel verschillende partijen betrokken bij onze projecten.

Als opdrachtgever of intermediair:

Als intermediair en aanjager van projecten:

Als partner in de uitvoering:

 • Technisch specialisten
 • Leveranciers
 • Installatiebureaus

Als financier of investeerder:

 • Lokale en provinciale overheden
 • Fondsen uit de bedrijfstak
 • Particuliere fondsen (crowdfunding)

Samenwerken, met andere bedrijven, overheden, fondsen en natuurlijk met u, is volgens ons de sleutel tot succes. Niet voor niets zien wij samenwerken als een van de kernwaarden van PM Energie.

Meer weten? Neem dan vooral even contact op.