Een update van de werkgroep energie over uw (toekomstige) tarieven

In deze bijzondere tijden komt de Werkgroep Energie vaker bij elkaar om over de energie inkoopstrategie na te denken. In de meest recente vergadering heeft de werkgroep aangegeven dat het goed zou zijn om u als ondernemer extra te informeren over de resultaten en verwachtingen.

Op deze pagina leest u meer over:

  • Recente marktontwikkelingen
  • Het succes van de collectieve aanpak
  • Variabele prijzen versus vaste prijzen
  • Europese aanpak ten behoeve van lagere energieprijzen
  • Prijsplafond in Nederland

 

Recente marktontwikkelingen


Door fors minder gas uit Rusland, de oorlog in Oekraïne en extreem weer (o.m. lage waterstanden in Noordwest Europa waardoor er weinig schepen met kolen deze kant op konden komen en een beperkt aanbod van waterkracht en windenergie) zijn de energieprijzen tot recordhoogtes gestegen. Ook het collectief ontkomt niet aan deze prijsstijgingen. Wel doen wij er alles aan om de pijn te minimaliseren. Onderstaand leest u over de achtergronden en wat dit voor u betekent.


Groothandelsmarkt ICE ENDEX vanaf januari 2019, betreffende de elektriciteitsprijs NL 2023 (€/MWh)

Inmiddels zijn de tarieven op de groothandelsmarkten weer iets gedaald. De daling is het gevolg van een uitstekend aanbod van vloeibaar gas (LNG), een beter dan verwachte opbouw van de Europese gasvoorraden en negatieve bijstellingen van de wereldeconomie. Ook vraaguitval door hoge energieprijzen speelt een rol.

Niettemin blijven de prijsrisico’s op de Europese energiemarkt groot. Zo heeft Rusland nog een troef in handen om over te gaan tot een volledige leveringsstop. Maar ook een verdere escalatie in Oekraïne en/of problemen met kerncentrales in Frankrijk en België kunnen leiden tot prijsstijgingen. 

 

Het succes van de collectieve aanpak


De extreme markt heeft onder meer duidelijk gemaakt dat collectief inkopen zinvoller is dan ooit. Voor veel MKB-bedrijven is namelijk een variabel contract de enig mogelijke wijze van inkopen in de huidige markt. Onderstaand zijn deze individuele variabele contracten vergeleken met een collectief variabel contract.
Daarbij houden wij tezamen met de Werkgroep Energie de energiemarkt nauwlettend in de gaten om op zo gunstig mogelijke momenten energie in te kopen of verkopen. Zo hoeft u hier zelf geen tijd en moeite in te steken en kunt u toch vertrouwen op een weloverwogen inkoopstrategie!

Variabele prijzen vergeleken
Elektriciteit (€/kWh piek) Elektriciteit (€/kWh dal)  Gas (€/m3)
Collectief 2022 0,263 0,239 1,245
Markt 2022 0,525 0,450 2,080
Collectief voordeel 0,262 (50%) 0,211 (47%) 0,835 (40%)
De Collectieve prijs betreft de ongewogen gemiddelde variabele prijs van jan t/m aug 2022 (bij 100% variabel). De marktprijzen zijn berekend op basis van de gemiddelde variabele zakelijke prijzen van Eneco, Essent en Vattenfal (Modelcontract).


“Doordat het collectief 1:1 op de groothandelsmarkten inkoopt zijn de prijsstijgingen in geval van collectieve inkoop fors lager.”

Voorbeeld: Voor een bedrijf met 30.000 kWh (waarvan 60% piekuren) en 6.000 m3 is het kostenvoordeel in geval van een volledige variabel contract al € 11.838,=.

 

Variabel prijzen versus vaste prijzen


Langjarig gemeten waren de variabele prijzen gunstiger dan de vaste prijzen. Nu zijn de variabele prijzen historisch hoog, maar nog altijd een stuk gunstiger dan de prijzen die vastgezet kunnen worden voor 2022 en 2023.

Variabele prijzen versus het vastzetten van prijzen – de premie voor prijszekerheid
Elektriciteit (€/kWh piek) Elektriciteit (€/kWh dal)  Gas (€/m3)
Collectief 2022 0,263 0,239 1,245
Nu vastzetten 2022-2023 0,494 0,358 1,837
De premie voor prijszekerheid 0,231 (88%) 0,119 (50%) 0,592 (48%)
De Collectieve prijs betreft de ongewogen gemiddelde variabele prijs van jan t/m aug 2022 (bij 100% variabel). De prijs voor het vastzetten van 2022-2023 is gebaseerd op de beursprijzen d.d. 26-9-2022.


De premies voor prijszekerheid zijn in de huidige tijd historisch hoog. Alles afwegende vindt de Werkgroep het prijsverschil nog te groot en blijven de niet vastgezette prijzen vooralsnog variabel.

 

Europese aanpak ten behoeve van lagere energieprijzen


De Europese Commissie heeft zijn plannen kenbaar gemaakt om de hoge prijzen in Europa aan te pakken. Drie pijlers staan hierbij centraal:

  • Een inkomstenplafond voor ‘inframarginale’ elektriciteitsproducenten (lees een prijsplafond voor de producenten van o.m. zonne-energie, windenergie en kernenergie)
  • Een verplichting om het elektriciteitsverbruik tijdens geselecteerde piekuren met ten minste 5% te verminderen
  • Een additionele belasting op overtollige winsten die worden gegenereerd uit activiteiten in de olie-, gas-, kolen- en raffinaderijsectoren

Hoe deze pijlers dienen te worden ingevoerd is nog onduidelijk en deels aan de Lidstaten.

 

Prijsplafond in Nederland


Ook Nederland wil de pijn van de hoge energieprijzen verzachten.
Voor alle huishoudens en zakelijke kleinverbruikers komt er vanaf 1-1-2023 een prijsplafond op elektriciteit van 0,40 €/kWh. Voor gas bedraagt het prijsplafond 1,45 €/m3. Er geldt een volumegrens van 2.900 kWh en 1.200 m3. Voor het energieverbruik boven het plafond betaal je het tarief zoals opgenomen in het energiecontract. De korting kan oplopen tot circa € 2.070 op jaarbasis en lijkt daarmee met name bedoeld voor huishoudens.
Zeker voor het energie-intensieve MKB zet deze regeling dus weinig zoden aan de dijk. Voor deze groep wordt gewerkt aan gerichte ondersteuning. Wie er gebruik van kan maken, wat de voorwaarden zijn en in welke mate er wordt ondersteund dient nader te worden uitgewerkt. Deze regeling (TEK-regeling genaamd) wordt vermoedelijk niet eerder dan 1-4-2023 ingevoerd.

Zodra wij meer weten over deze regelingen zullen wij u hier over informeren en/of zullen wij dit vermelden op onze website.