Uw elektracontract

Het collectief heeft gekozen voor een variabel tarief waarbij onderstaande opslagen gelden. Deze opslagen zijn de winstmarges die de leverancier mag hanteren bovenop de beursprijzen voor gas. De werkgroep kiest voor deze constructie zodat u optimaal kunt profiteren van de huidige situatie op de energiemarkt.

De opslagen luiden op het moment als volgt:

Verbruik Opslag in €/kWh
< 100.000 kWh 0,0162
> 100.000 kWh 0,0153

Het vastrecht bedraagt €6,95 per maand. Bovenstaande opslagen zijn exclusief netwerkkosten, energiebelasting, opslag duurzame energie & klimaattransitie en btw. Uw elektraverbruik en de kosten daarvan kunnen seizoensmatig variëren. Indien u ervoor heeft gekozen om uw elektraverbruik te verduurzamen: De meerprijs hiervoor is niet inbegrepen in bovenstaand tarief. Dit is op een eerder moment per e-mail aan u gecommuniceerd. 

Teruglevering
Voor teruglevering geldt dat bovenstaande opslag gelijk is aan de afslag. Dit betekent dat uw teruglevertarief berekent wordt door bovenstaande opslag af te trekken van de marktprijs.

Uw elektratarief
Dit betreft een (tijdelijk) contract met dagprijzen. Zodra de Werkgroep Energie het een goed moment acht sluiten ze een nieuw contract af. Het elektraverbruik wordt dagelijks gemeten (of in geval er geen slimme meter aanwezig is wordt het ingeschat op basis van het opgegeven contractvolume) en tegen betreffende dagprijs + overeengekomen opslag afgerekend. Hiervoor ontvangt u maandelijks een afrekening. Bij kleinzakelijke aansluitingen wordt bij de afrekening ook iedere maand weer een nieuw voorschot bedrag berekend; op basis van het verwachte verbruik en de verwachte tarieven voor komende maand.

Nieuwestroom kiest ervoor de verschuldigde energiebelasting slechts eenmaal per jaar vast te stellen en deze in een keer te corrigeren en te verrekenen. Hierdoor ontvangt u boven op uw maandelijkse voorschotnota ook een jaarafrekening met eventuele correcties op leveringskosten en de energiebelasting. Nieuwestroom kiest ervoor dit in mei te doen, om zo de wintermaanden in één nota weer te geven. Het is goed om hier rekening mee te houden, omdat deze afrekening in sommige situaties relatief hoog kan uitvallen. 

Ter indicatie van het factuurtarief verwijzen wij u naar de website van Nieuwestroom: www.nieuwestroom.nl/gas-handelsbeurs/. Uw factuurtarief per maand zal waarschijnlijk niet precies overeen komen, omdat u allicht meer elektra verbruikt hebt op een wat goedkopere of juist duurdere dag.

Reguliere elektrameter
Wanneer u nog over een reguliere elektrameter beschikt geldt een additionele opslag van €0,01 per kWh.

Heeft u een reguliere elektrameter, maar zou u graag een slimme elektrameter willen? In dat geval dient u zelf een prioriteitsaanvraag in te dienen. Meer informatie hierover vindt u hier.

Let op: de netbeheerder mag bij een prioriteitsaanvraag kosten voor de plaatsing van de slimme elektrameter in rekening brengen (de kosten bedragen circa € 72,60). Deze kosten heeft u echter al terugverdiend bij een verbruik van 1500 kWh.

Slimme elektrameter
Wanneer u over een slimme elektrameter beschikt rekent NieuweStroom de werkelijke verbruikskosten maandelijks met u af.

Looptijd
De looptijd van dit contract voor uw specifieke situatie is per e-mail gecommuniceerd. 

Bandbreedte
Er is geen individuele volumebandbreedte van toepassing. Dit houdt in dat u onbeperkt meer of minder elektra kunt verbruiken, zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor uw tarieven of andere contractvoorwaarden.

Betalingswijze
De facturen zullen door NieuweStroom automatisch geïncasseerd worden.

 


Alle informatie op deze pagina en elders op de website van PM Energie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aan eventuele fouten kunnen geen rechten worden ontleend.