Uw gascontract 2022-2023

In het beginsel is er gekozen voor variabele tarieven, welke later geheel of gedeeltelijk vastgezet kunnen worden. Vooralsnog is de prijs niet vastgezet, maar is al wel afgesproken welke opslag TotalEnergies mag hanteren. Deze opslag bevatten de winstmarge die de leverancier mag hanteren bovenop de beursprijzen voor gas. 

Het collectief kiest voor deze constructie omdat het huidige prijsniveau exceptioneel hoog is en wij dit prijsniveau niet voor lange tijd willen vastleggen. Samen met de werkgroep volgen wij continu alle ontwikkelingen, op basis waarvan de werkgroep de collectieve inkoopstrategie zal bepalen en de tarieven op een zo gunstig mogelijk moment zal vastzetten. Zodra de tarieven worden vastgezet zullen wij u daar uiteraard zo spoedig mogelijk over informeren.

De tarieven luiden als volgt:

Periode Tarief 2022 in €/m3 Tarief 2023 in €/m3
Januari 0,83409 0,64330
Februari 0,79874 0,54151
Maart 1,30241 0,44758
April 1,02799 0,43456
Mei 0,89486 0,32460
Juni 1,02799 0,31971
Juli 1,66806 0,30674
Augustus 2,31511 0,34006
September 1,86910 0,36709
Oktober 0,80021 0,42757
November 0,90292 n.t.b.
December 1,16219 n.t.b.

Het vastrecht bedraagt €2,50 per maand. De genoemde bedragen zijn exclusief netwerkkosten (ook wel ‘regionale- en landelijke transportkosten’), energiebelasting, opslag duurzame energie & klimaattransitie en btw.

 

De opslag die is onderhandeld luiden als volgt:

Jaar Opslag in €/m3
2022-2023 0,01408

*Deze opslag is inbegrepen in bovenstaande tarieven.

 

Landelijk transport is als een vast opslag aangeboden en bedraagt 0,014 €/m3. TotalEnergies heeft de mogelijkheid om deze prijs aan te passen wanneer Gasunie Transport Services de prijzen wijzigt. In dat geval worden de kosten maximaal 1:1 doorbelast.

Looptijd
De looptijd van dit contract voor uw specifieke situatie is per e-mail gecommuniceerd. 

Bandbreedte
Er is geen individuele volumebandbreedte van toepassing. Dit houdt in dat u onbeperkt meer of minder gas kunt verbruiken, zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor uw tarieven of andere contractvoorwaarden.

Betaaltermijn
De betaaltermijn bedraagt 30 dagen.


Alle informatie op deze pagina en elders op de website van PM Energie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aan eventuele fouten kunnen geen rechten worden ontleend.