Uw gascontract 2022-2023

Het collectief heeft initieel gekozen voor een variabel tarief dat op een later moment, eventueel in delen, kon worden vastgezet. Inmiddels hebben zij het tarief voor 100% vastgezet. De werkgroep maakt de inschatting dat u hiermee optimaal kunt profiteren van de huidige situatie op de energiemarkt. 

Samen met de werkgroep hebben wij continu alle ontwikkelingen gevolgd, op basis waarvan de werkgroep nu heeft besloten dat zij het tarief wilden vastzetten. Op het moment van inkopen waren de beursprijzen voor energie historisch laag, wat voor een groter deel kon worden afgeschreven aan COVID-19. De werkgroep achtte de kans zeer klein dat dit lage prijsniveau zou aanhouden.

De tarieven luiden als volgt:

Jaar Tarieven
  €ct/m3
2022 16,790
2023 17,527

Het vastrecht bedraagt €2,50 per maand. Bovenstaande tarieven zijn exclusief netwerkkosten, energiebelasting, opslag duurzame energie & klimaattransitie en btw. Indien u ervoor heeft gekozen om uw gasverbruik te verduurzamen: De meerprijs hiervoor is niet inbegrepen in bovenstaand tarief. Dit is op een eerder moment per e-mail aan u gecommuniceerd. Kosten voor landelijk transport zijn wel inbegrepen, mogelijk wordt dit separaat vermeld op uw factuur.

Looptijd
De looptijd van dit contract voor uw specifieke situatie is per e-mail gecommuniceerd. 

Bandbreedte
Er is geen individuele volumebandbreedte van toepassing. Dit houdt in dat u onbeperkt meer of minder gas kunt verbruiken, zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor uw tarieven of andere contractvoorwaarden.

Betaaltermijn
De betaaltermijn bedraagt 30 dagen.


Alle informatie op deze pagina en elders op de website van PM Energie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aan eventuele fouten kunnen geen rechten worden ontleend.