Uw elektriciteitscontract 2024-2026

Het collectief heeft gekozen voor een variabel tarief dat op een later moment, eventueel in delen, kan worden vastgezet. Vooralsnog is de prijs niet vastgezet, maar is slechts afgesproken welke opslagen ENGIE mag hanteren. Deze opslagen zijn de winstmarges die de leverancier mag hanteren bovenop de beursprijzen voor elektriciteit. Het kale tarief wordt berekend op basis van uw verbruik per uur, tegen de APX beursprijs van datzelfde uur.

De werkgroep kiest voor deze constructie zodat u optimaal kunt profiteren van de huidige situatie op de energiemarkt. Samen met de werkgroep volgen wij continu alle ontwikkelingen, op basis waarvan de werkgroep de collectieve inkoopstrategie zal bepalen en de tarieven op een zo gunstig mogelijk moment zal vastzetten. Zodra de tarieven worden vastgezet zullen wij u daar uiteraard zo spoedig mogelijk over informeren.

De opslagen luiden als volgt:

Jaar Opslagen
€/MWh
2024 17,37
2025 17,60
2026 17,85

* Wilt u de tarieven omrekenen naar een andere eenheid? Onderaan deze pagina vindt u hoe.

Het vastrecht bedraagt €0,00 per maand. Alle genoemde bedragen zijn exclusief netwerkkosten, energiebelasting, opslag duurzame energie & klimaattransitie en btw.

Looptijd
De looptijd van dit contract voor uw specifieke situatie wordt per e-mail aan u gecommuniceerd en kan afwijken van de bovenstaande jaren.

Zonnepanelen
Voor teruglevering geldt dat bovenstaande opslag gelijk is aan de afslag. Dit betekent dat uw teruglevertarief berekent wordt door bovenstaande opslag af te trekken van de marktprijs.

Tarief-eenheden
Zoals u wellicht is opgevallen zijn de tarieven weergegeven in €/MWh. Doorgaans communiceren wij uw tarieven in €ct/kWh, echter hanteert ENGIE €/MWh en willen we om verwarring te voorkomen dezelfde eenheid hanteren. Indien u de tarieven wil omrekenen kan dit door te delen door 10. Bijvoorbeeld: 1 €/MWh wordt 0,1 €ct/kWh. Als we rekenen in €/kWh is dat €0,001 per kWh.


Alle informatie op deze pagina en elders op de website van PM Energie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aan eventuele fouten kunnen geen rechten worden ontleend.