PM Energie helpt besparen

Ieder energiebedrijf is verplicht de reguliere energiebelasting (REB) te heffen bij de afnemer en vervolgens via de Belastingdienst af te dragen aan de overheid. Sinds 1 januari 2013 is er een extra belasting ingevoerd om investeringen in duurzame energie te stimuleren: de Opslag Duurzame Energie (ODE). Beide belastingen worden per kWh elektriciteit of per m3 gas geheven, waarbij de tarieven afhankelijk zijn van het totale verbruik. De methodiek is zo opgebouwd dat je eerst schijf 1 doorloopt, daarna schijf 2 en tenslotte schijf 3.

Belasting Toegevoegde Waarde

De BTW wordt geheven over de totale kosten van uw energiefactuur. Ook over de energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie wordt dus BTW geheven. Hierbij wordt rekening gehouden met de heffingskorting en eventuele andere kortingen. De tarieven in onderstaande tabellen zijn dus exclusief BTW.

Verblijfsfunctie

Omdat elk bedrijf een basisbehoefte heeft aan energie, krijgt u korting op uw energiebelasting als elektriciteit wordt geleverd aan een pand met een verblijfsfunctie. Dit is een pand waar mensen kunnen verblijven wanneer er ook daadwerkelijk elektriciteit wordt verbruikt. Denk aan een woning, fabriek of kantoor. Op elektriciteitsaansluitingen zonder verblijfsfunctie is deze vermindering in energiebelasting niet van toepassing. Dit zijn bijvoorbeeld camera’s, informatieborden of straatverlichting.

Voor meer informatie download u het volgende document (pdf): Toelichting Verblijfsfunctie

Tarieven heffingskorting

Objecten met een verblijfsfunctie ontvangen een heffingskorting. Onderstaand vindt u de heffingskorting per jaar.

Jaar Bedrag
2024 € 521,81
2023 € 493,27
2022 € 681,63
2021 € 461,62
2020 € 435,68
2019 € 257,54

Overige kortingen

Naast de bovenstaande heffingskorting zijn er in specifieke gevallen nog extra kortingen beschikbaar. Zo kunt u mogelijk (een deel van) de door u betaalde energiebelasting terugvragen als u:

  • het aardgas niet als brandstof gebruikt;
  • als grootverbruiker in hetzelfde kalenderjaar meerdere leveranciers heeft op dezelfde aansluiting;
  • de elektriciteit gebruikt voor chemische reductie of elektrolytische of metallurgische procedés;
  • meerdere elektriciteits- of gasaansluitingen binnen 1 WOZ-object heeft;
  • een kerk of andersoortige religieuze instelling bent;
  • een charitatieve, culturele of wetenschappelijke instelling bent;
  • een instelling voor het algemeen nut bent;
  • een sociale instelling bent;
  • een multifunctioneel centrum bent (zoals dorpshuizen).

Als u hiervoor in aanmerking komt, kan dit vaak ook met terugwerkende kracht over de afgelopen jaren worden aangevraagd. Denkt u aanspraak te kunnen maken op een teruggaaf? Neem dan contact met ons op, dan zoeken wij dit voor u uit.

Energiebelasting 2024

Tarieven Elektra
Schijf Ondergrens Bovengrens REB+ODE* Wijziging
kWh kWh €ct per kWh % t.o.v. 2023
1 0 10.000 10,88 -13,64%
2 10.001 50.000 9,037 -10,04%
3 50.001 10.000.000 3,943 0,03%
4 10.000.001 0,188 63,48%

 

Tarieven Gas
Schijf Ondergrens Bovengrens REB + ODE* Wijziging
m3 m3 €ct per m3 % t.o.v. 2023
1 0 170.000 58,301 19,03%
2 170.001 1.000.000 22,378 132,60%
3 1.000.001 10.000.000 12,855 151,61%
4 10.000.001 4,886 24,67%

*ODE is vanaf 1 januari 2023 opgenomen in het REB tarief

Energiebelasting 2023

Tarieven Elektra
Schijf Ondergrens Bovengrens REB+ODE* Wijziging
kWh kWh €ct per kWh % t.o.v. 2022
1 0 10.000 12,599 87,23%
2 10.001 50.000 10,046 17,62%
3 50.001 10.000.000 3,942 13,31%
4 10.000.001 0,115 -29,88%

 

Tarieven Gas
Schijf Ondergrens Bovengrens REB + ODE* Wijziging
m3 m3 €ct per m3 % t.o.v. 2022
1 0 170.000 48,980 8,91%
2 170.001 1.000.000 9,621 6,64%
3 1.000.001 10.000.000 5,109 6,95%
4 10.000.001 3,919 7,14%

*ODE is vanaf 1 januari 2023 opgenomen in het REB tarief

Energiebelasting 2022

Tarieven Elektra
Schijf Ondergrens Bovengrens REB ODE Totaal Wijziging
kWh kWh €ct per kWh €ct per kWh €ct per kWh % t.o.v. 2021
1 0 10.000 3,679 3,05 6,729 -114,41%
2 10.001 50.000 4,361 4,18 8,541 -7,90%
3 50.001 10.000.000 1,189 2,29 3,479 -4,03%
4 10.000.001 0,057 0,05 0,164 70,83%

 

Tarieven Gas
Schijf Ondergrens Bovengrens REB ODE Totaal Wijziging
m3 m3 €ct per m3 €ct per m3 €ct per m3 % t.o.v. 2021
1 0 170.000 36,322 8,65 44,972 3,29%
2 170.001 1.000.000 6,632 2,39 9,022 1,40%
3 1.000.001 10.000.000 2,417 2,36 4,777 1,51%
4 10.000.001 1,298 2,36 3,658 1,58%

Energiebelasting 2021

Tarieven Elektra
Schijf Ondergrens Bovengrens REB ODE Totaal Wijziging
kWh kWh €ct per kWh €ct per kWh €ct per kWh % t.o.v. 2020
1 0 10.000 9,428 3,00 12,428 -0,58%
2 10.001 50.000 5,164 4,11 9,274 4,99%
3 50.001 10.000.000 1,375 2,25 3,625 6,52%
4 10.000.001 0,056 0,04 0,096 1,05%

 

Tarieven Gas
Schijf Ondergrens Bovengrens REB ODE Totaal Wijziging
m3 m3 €ct per m3 €ct per m3 €ct per m3 % t.o.v. 2020
1 0 170.000 34,856 8,51 43,366 5,62%
2 170.001 1.000.000 6,547 2,35 8,897 3,65%
3 1.000.001 10.000.000 2,386 2,32 4,706 5,33%
4 10.000.001 1,281 2,32 3,601 6,51%

Energiebelasting 2020

Tarieven Elektra
Schijf Ondergrens Bovengrens REB ODE Totaal Wijziging
kWh kWh €ct per kWh €ct per kWh €ct per kWh % t.o.v. 2019
1 0 10.000 9,770 2,73 12,500 6,13%
2 10.001 50.000 5,083 3,75 8,833 14,65%
3 50.001 10.000.000 1,353 2,05 3,403 80,63%
4 10.000.001 0,055 0,04 0,095 7,95%

 

Tarieven Gas
Schijf Ondergrens Bovengrens REB ODE Totaal Wijziging
m3 m3 €ct per m3 €ct per m3 €ct per m3 % t.o.v. 2019
1 0 170.000 33,307 7,75 41,057 18,8%
2 170.001 1.000.000 6,444 2,14 8,584 5,3%
3 1.000.001 10.000.000 2,348 2,12 4,468 50,3%
4 10.000.001 1,261 2,12 3,381 112,6%

Energiebelasting 2019

Tarieven Elektra
Schijf Ondergrens Bovengrens REB ODE Totaal
kWh kWh €ct per kWh €ct per kWh €ct per kWh
1 0 10.000 9,863 1,89 11,753
2 10.001 50.000 5,337 2,78 8,117
3 50.001 10.000.000 1,421 0,74 2,161
4 10.000.001 0,058 0,03 0,088

Tarieven Gas
Schijf Ondergrens Bovengrens REB ODE Totaal
m3 m3 €ct per m3 €ct per m3 €ct per m3
1 0 170.000 29,313 5,24 34,553
2 170.001 1.000.000 6,542 1,61 8,152
3 1.000.001 10.000.000 2,383 0,59 2,973
4 10.000.001 1,280 0,31 1,590

Energiebelasting 2018

Tarieven Elektra
Schijf Ondergrens Bovengrens REB ODE Totaal
kWh kWh €ct per kWh €ct per kWh €ct per kWh
1 0 10.000 10,458 1,32 11,778
2 10.001 50.000 5,274 1,80 7,074
3 50.001 10.000.000 1,404 0,48 1,884
4 10.000.001 0,057 0,0194 0,0764

Tarieven Gas
Schijf Ondergrens Bovengrens REB ODE Totaal
m3 m3 €ct per m3 €ct per m3 €ct per m3
1 0 170.000 26,001 2,85 28,851
2 170.001 1.000.000 6,464 1,06 7,524
3 1.000.001 10.000.000 2,355 0,39 2,745
4 10.000.001 1,265 0,021 1,475