Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind u antwoorden op veelgestelde vragen over PM Energie en onze dienstverlening.

FAQs

Uw elektriciteitskosten vallen uiteen in een aantal verschillende posten: het kale leveringstarief, het vastrecht, de netwerk- en transportkosten en verschillende belastingen (energiebelasting, opslag duurzame energie, heffingskorting en btw). Veel van deze kosten staan vast, maar het kale leveringstarief en het vastrecht zijn onderhandelbaar. Op deze posten kunnen wij via collectieve inkoop flinke kortingen voor u bedingen. Naast elektriciteitskosten bestaan uw kosten voor energie uit de gaskosten en de kosten voor meetdiensten en de meterhuur. Ook hierop kunnen wij kortingen voor u realiseren via collectieve inkoop.

Uw gaskosten vallen uiteen in een aantal verschillende posten: het kale leveringstarief, het vastrecht inclusief de regio-opslag, de netwerk- en transportkosten en verschillende belastingen (energiebelasting, opslag duurzame energie, heffingskorting en btw). Veel van deze kosten staan vast, maar het kale leveringstarief en het vastrecht zijn onderhandelbaar. Op deze posten kunnen wij via collectieve inkoop flinke kortingen voor u bedingen.

Naast gaskosten bestaan uw kosten voor energie uit de elektriciteitskosten en de kosten voor meetdiensten en de meterhuur. Ook hierop kunnen wij kortingen voor u realiseren via collectieve inkoop.

Over uw elektriciteit en gas betaalt u drie belastingen: energiebelasting, opslag duurzame energie en btw. Daar tegenover staat dat u recht heeft op heffingskorting en mogelijk ook enkele andere kortingen. Meer informatie over deze belastingen en eventuele kortingen vindt u op pmenergie.nl/energiebelasting.

Uw netbeheerder is degene die de leidingen en kabels in uw regio aanlegt en onderhoudt en het mogelijk maakt dat de elektriciteit en/of gas bij uw pand wordt afgeleverd. U kunt uw netbeheerder niet zelf kiezen: deze is regio-afhankelijk. Vul uw postcode in op mijnaansluiting.nl om te zien wie uw netbeheerder is. Het is mogelijk dat u twee netbeheerders heeft: een voor gas en een voor elektra.

Uw leverancier produceert elektriciteit en/of gas en verkoopt dit aan u. Uw leverancier is niet degene die uw energie in uw meterkast aflevert. Dit doet uw netbeheerder. Het is ook mogelijk dat een leverancier niet zelf energie produceert, maar deze inkoopt bij een producent.

U krijgt maandelijks een factuur van uw leverancier. Als u niet weet wie uw leverancier is kunt u hiervoor contact opnemen met uw netbeheerder.

De netwerk- en transportkosten worden in rekening gebracht door regionale netbeheerders of ze zijn onderdeel van uw leveringsfactuur. Op de factuur staan de netwerkkosten en leveringskosten apart vermeld. Grootverbruikers, oftewel afnemers met een elektriciteitsaansluiting met een vermogen groter dan 3 x 80 ampère en/of met een gasaansluiting met een capaciteit van meer dan 40 m3 per uur, krijgen voor de netwerkkosten en meterdiensten een aparte factuur. Afnemers zijn op basis van  hun geografische ligging verplicht met een bepaalde netbeheerder in zee te gaan. De maximale tarieven die de netbeheerders in rekening mogen brengen worden jaarlijks door de Autoriteit Consument & Markt vastgesteld. Posten die tot de netwerk- en transportkosten worden gerekend zijn onder meer:

  • Capaciteitstarief
  • Meterdiensten
  • Trafohuur
  • Systeemdiensten
  • Periodieke aansluitvergoeding
  • Vastrecht transportdienst
  • Gecontracteerd vermogen
  • Maximale capaciteit
  • Verbruiksafhankelijke vergoeding

De grootte van uw meter is afhankelijk van het maximale vermogen dat u op een bepaald moment wilt kunnen gebruiken. Hoe groter uw meter, des te hoger de maandelijkse kosten.

In het verleden was niet de capaciteit van uw meter bepalend voor de kosten, maar uw verbruik. Om deze reden zijn er in veel gebouwen veel te grote aansluitingen geplaatst, onder het mom van “altijd voldoende capaciteit, want dit kost toch niets extra.” In 2005 is het capaciteitstarief ingesteld. Hierdoor kan het zijn dat u nu maandelijks meer betaalt dan nodig is, omdat uw metercapaciteit veel te groot is voor uw situatie. Uw installateur kan de benodigde capaciteit voor u bepalen.

U valt onder de Informatieplicht Energiebesparing wanneer u een jaarverbruik heeft van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas.

Voldoet u hieraan, dan moet u vanaf 1 juli rapporteren welke van de erkende energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Op pmenergie.nl/informatieplicht-energiebesparing vindt u meer informatie over deze regeling en hoe u uw maatregelen kunt rapporteren.

Steeds meer bedrijven schaffen zonnepanelen aan. Wanneer u dit doet, dient u dit altijd te melden bij uw netbeheerder en bij ons. Uw netbeheerder zorgt dat de meterstanden goed verwerkt kunnen worden en wij zorgen ervoor dat u betaald krijgt voor de teruggeleverde elektriciteit.

De mogelijkheden voor teruglevering hebben wij afgestemd met de leveranciers en de belastingdienst. In veel gevallen kunt u de opgewekte elektriciteit volledig salderen. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.

Wanneer u er over nadenkt om zonnepanelen aan te schaffen, kunt u overwegen dit met PM Energie te doen. U kunt dan namelijk kiezen of u zelf de investering wilt doen of dat wij dit voor u doen. Kijkt u voor meer informatie op onze website of neem contact met ons op.

PM Energie ondersteunt u in het gehele traject naar zonne-energie. U kunt kiezen of u zelf de investering wilt doen, of dat PM Energie de investering voor u maakt. Neem voor vrijblijvend advies hierover contact met ons op. Wij kijken graag over uw schouder mee naar de voorgerekende investering en terugverdientijd en spreken de vervolgstappen met u door. Ook kunnen we u adviseren in de verdere uitvoering.

U ontvangt van uw nieuwe leverancier het verzoek om uw meterstanden door te geven. Tenzij anders doorgegeven sturen zij dit meterstandenverzoek per post naar het opgegeven adres. Wanneer u een ‘slimme meter’ heeft, worden uw standen mogelijk op afstand uitgelezen.

U kunt bij uw netbeheerder navragen of uw meterstanden op afstand kunnen worden uitgelezen. Hiervoor moet u in elk geval beschikken over een slimme meter. Het bezit van een slimme meter is echter geen garantie dat de standen ook daadwerkelijk op afstand worden uitgelezen.

De PM Energiemonitor is een applicatie die uw verbruik toont per jaar, per maand, per dag of zelfs tot op het kwartier nauwkeurig. Hierdoor kunt u onnodig verbruik opsporen en vervolgens energiekosten besparen.

Wanneer u een grootverbruiker bent en meetdiensten bij ons inkoopt, kunt u kosteloos gebruik maken van deze applicatie. Neemt u daarvoor contact met ons op.

Door de energiemarkt op de voet te volgen, zijn wij voortdurend op de hoogte van deze ontwikkelingen. Hierdoor kunnen wij de energiewerkgroepen van de inkoopcollectieven voorzien van een gedegen advies betreffende de energieleveranciers. De werkgroepen nemen op basis hiervan de uiteindelijke beslissingen.

Vervolgens wordt de energie ingekocht en verdeeld onder de deelnemers. Doordat het goedkoper is om in één keer een groot volume energie in te kopen, ontstaat een fikse korting.

Uw elektriciteitskosten vallen uiteen in een aantal verschillende posten: het kale leveringstarief, het vastrecht,  de netwerk- en transportkosten en verschillende belastingen (energiebelasting, opslag duurzame energie, heffingskorting en btw). Veel van deze kosten staan vast, maar het kale leveringstarief en het vastrecht zijn onderhandelbaar. Op deze posten kunnen wij via collectieve inkoop flinke kortingen voor u bedingen.

Naast elektriciteitskosten bestaan uw kosten voor energie uit de gaskosten en de kosten voor meetdiensten en de meterhuur. Ook hierop kunnen wij kortingen voor u bedingen via collectieve inkoop.

Een slimme meter is een meter die meterstanden kan beveiligen en digitaal door kan sturen naar de netbeheerder. Door een apparaatje op de meter aan te sluiten kunt u ook zelf de meterstanden via internet ontvangen.

Met een slimme meter voorkomt u dat u jaarlijks uw meterstanden door moet geven aan uw leverancier. Bij een ‘domme meter’ kunt u namelijk makkelijk een fout maken bij het doorgeven, of het doorgeven vergeten. In dat geval worden de meterstanden geschat. Vooral bij een overstap van de ene leverancier naar de andere of bij een pandovername kan dit vervelende gevolgen hebben. Een slimme meter voorkomt jaarlijks gedoe en is betrouwbaarder.

Volgens een Europees besluit zal 80% van alle ‘domme’ meters voor 2020 kosteloos vervangen worden door slimme meters. Wilt u hier niet op wachten? Tegen geringe kosten kunt u de vervanging vervroegen. Neem voor meer informatie contact met ons op.

De collectieven van PM Energie bieden de mogelijkheid om zonder boetes op het energiecontract een pand te verkopen of toe te voegen. Neem hiervoor minimaal 2 weken voor de overdracht contact met ons op. Houdt hierbij de adres- en aansluitgegevens bij de hand. De aansluitgegevens, jaarverbruik elektriciteit en/of gas (mag worden geschat) en de EAN-codes (staan op het contract of op een factuur), kunt u opvragen bij de vorige eigenaar of uw netbeheerder.

Als wij voldoende gegevens hebben zullen we u een machtiging toesturen en na retour een energiecontract voor u regelen.

Wanneer u meer energie opwekt dan dat u gebruikt, bijvoorbeeld door het opwekken van zonne-energie, kan dit gesaldeerd worden. Dit betekent dat de teruggeleverde energie wordt afgetrokken van de afgenomen energie voordat de belastingschijven worden doorlopen. Het resultaat hiervan is dat u voor uw teruggeleverde energie hetzelfde bedrag aan energiebelasting ontvangt als dat u betaalt voor de afgenomen energie.

Salderen is alleen mogelijk als de elektriciteit via dezelfde aansluiting teruggeleverd wordt als waarmee het energiebedrijf uw elektriciteit levert. Bovendien gelden de regels voor salderen alleen voor kleinverbruikersaansluitingen.

Staat uw vraag hier niet tussen?

Bel ons gerust op
085 2100 578

Of mail naar
info@pmenergie.nl