PM Energie helpt besparen

Ieder energiebedrijf is verplicht de reguliere energiebelasting (REB) te heffen bij de afnemer en vervolgens via de Belastingdienst af te dragen aan de overheid. Sinds 1 januari 2013 is er een extra belasting ingevoerd om investeringen in duurzame energie te stimuleren: de Opslag Duurzame Energie (ODE). Beide belastingen worden per kWh elektriciteit of per m3 gas geheven, waarbij de tarieven afhankelijk zijn van het totale verbruik. De methodiek is zo opgebouwd dat je eerst schijf 1 doorloopt, daarna schijf 2 en tenslotte schijf 3.

Belasting toegevoegde waarde

De btw wordt geheven over de totale kosten van uw energiefactuur. Ook over de energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie wordt dus btw geheven. Hierbij wordt rekening gehouden met de heffingskorting en eventuele andere kortingen.

Verblijfsfunctie

Omdat elk bedrijf een basisbehoefte heeft aan energie, krijgt u korting op uw energiebelasting als elektriciteit wordt geleverd aan een pand met een verblijfsfunctie. Dit is een pand waar mensen kunnen verblijven wanneer er ook daadwerkelijk elektriciteit wordt verbruikt. Denk aan een woning, fabriek of kantoor. Op elektriciteitsaansluitingen zonder verblijfsfunctie is deze vermindering in energiebelasting niet van toepassing. Dit zijn bijvoorbeeld camera’s, informatieborden of straatverlichting.

Voor meer informatie download u het volgende document (pdf): Toelichting Verblijfsfunctie

Tarieven heffingskorting

 • Heffingskorting 2021
Objecten met een verblijfsfunctie ontvangen in 2021 een heffingskorting van € 461,62.
 • Heffingskorting 2020
Objecten met een verblijfsfunctie ontvangen in 2020 een heffingskorting van € 435,68.
 • Heffingskorting 2019
Objecten met een verblijfsfunctie ontvangen in 2019 een heffingskorting van € 257,54.
 • Heffingskorting 2018
Objecten met een verblijfsfunctie ontvangen in 2018 een heffingskorting van € 308,54.
 • Heffingskorting 2017

Objecten met een verblijfsfunctie ontvangen in 2017 een heffingskorting van € 308,54.

 • Heffingskorting 2016
Objecten met een verblijfsfunctie ontvangen in 2016 een heffingskorting van € 310,81.
 • Heffingskorting 2015
Objecten met een verblijfsfunctie ontvangen in 2015 een heffingskorting van € 311,84.

Overige kortingen

Naast de bovenstaande heffingskorting zijn er in specifieke gevallen nog extra kortingen beschikbaar. Zo kunt u mogelijk (een deel van) de door u betaalde energiebelasting terugvragen als u:

 • het aardgas niet als brandstof gebruikt;
 • als grootverbruiker in hetzelfde kalenderjaar meerdere leveranciers heeft op dezelfde aansluiting;
 • de elektriciteit gebruikt voor chemische reductie of elektrolytische of metallurgische procedés;
 • meerdere elektriciteits- of gasaansluitingen binnen 1 WOZ-object heeft;
 • een kerk of andersoortige religieuze instelling bent;
 • een charitatieve, culturele of wetenschappelijke instelling bent;
 • een instelling voor het algemeen nut bent;
 • een sociale instelling bent;
 • een multifunctioneel centrum bent (zoals dorpshuizen).

Als u hiervoor in aanmerking komt, kan dit vaak ook met terugwerkende kracht over de afgelopen jaren worden aangevraagd. Denkt u aanspraak te kunnen maken op een teruggaaf? Neem dan contact met ons op, dan zoeken wij dit voor u uit.

Energiebelasting 2021

Tarieven Elektra
Schijf Ondergrens Bovengrens REB ODE Totaal Wijziging
kWh kWh €ct per kWh €ct per kWh €ct per kWh % t.o.v. 2020
1 0 10.000 9,428 3,00 12,428 -0,58%
2 10.001 50.000 5,164 4,11 9,274 4,99%
3 50.001 10.000.000 1,375 2,25 3,625 6,52%
4 10.000.001 0,056 0,04 0,096 1,05%
Tarieven Gas
Schijf Ondergrens Bovengrens REB ODE Totaal Wijziging
m3 m3 €ct per m3 €ct per m3 €ct per m3 % t.o.v. 2020
1 0 170.000 34,856 8,51 43,366 5,62%
2 170.001 1.000.000 6,547 2,35 8,897 3,65%
3 1.000.001 10.000.000 2,386 2,32 4,706 5,33%
4 10.000.001 1,281 2,32 3,601 6,51%

Energiebelasting 2020

Energiebelasting 2019

Energiebelasting 2018

 

Energiebelasting 2017

 

Energiebelasting 2016

 

Energiebelasting 2015