Factuurcomponenten

Regionale netwerk- en transportkosten
Deze kosten worden in rekening gebracht door de regionale netbeheerder of door het energieleveringsbedrijf. Op de energierekening staan de netwerkkosten en leveringskosten apart vermeld. Grootverbruikers (afnemers met een aansluiting met een vermogen groter dan 3 x 80 ampère), krijgen voor de netwerkkosten en meterdiensten een aparte factuur. Afnemers zijn op basis van hun geografische ligging verplicht met een bepaalde netbeheerder in zee te gaan. De maximale tarieven die de netbeheerders in rekening mogen brengen worden jaarlijks door de Autoriteit Consument & Markt vastgesteld.

Landelijke transportkosten
De landelijke netbeheerder voor elektriciteit is Tennet. Ook hier worden de maximumtarieven vastgesteld door Autoriteit Consument & Markt. De tarieven worden door de regionale netbeheerder of door het energieleveringsbedrijf in rekening gebracht.

Meetdiensten en meterhuur
Sinds de liberalisering in de energiemarkt zijn meetdiensten en meterhuur gescheiden van het transport en het netbeheer. Voor grootverbruikers zijn de meetdiensten vrij onderhandelbaar. Door deze meetdiensten collectief in te kopen is een forse financiële besparing mogelijk. De grootverbruikers die deelnemen aan onze collectieve inkoop profiteren hier van.

Leveringstarief
Binnen het leveringstarief kan er sprake zijn van enkeltarief of dubbeltarief. Dubbeltarief (normaal tarief voor werkdagen, laag tarief voor nachten, weekenden en feestdagen) is van toepassing op aansluitingen met twee of meer telwerken in de elektrameter. Anders wordt een enkeltarief gerekend.

Vastrecht
Naast het leveringstarief brengt een leverancier vaak een vastrecht in rekening. Dit vastrecht kan men beschouwen als administratiekosten voor de leverancier. Hierin zijn grote verschillen tussen verschillende leveranciers.

Energiebelasting en Opslag duurzame energie
Ieder energiebedrijf is verplicht de ‘Reguliere energiebelasting’ (REB) te heffen bij de afnemer en dit vervolgens via de Belastingdienst af te dragen aan de overheid. Deze belasting wordt per kWh geheven. De tarieven zijn afhankelijk van het verbruik, waarbij de schijven een voor een doorlopen worden. Deze energiebelasting staat op uw nota vermeld.De ‘opslag duurzame energie’ (ODE) is een extra belasting op energie om investeringen in duurzame energie te stimuleren. Deze is sinds 1 januari 2013 ingevoerd. Net als de reguliere energiebelasting wordt deze belasting per kWh geheven, via verschillende tarieven afhankelijk van het verbruik. De tarieven voor de Reguliere energiebelasting (REB) en opslag duurzame energie (ODE) vindt u op pmenergie.nl/energiebelasting

Heffingskorting
Omdat elk bedrijf een basisbehoefte heeft aan energie (voor verwarming en verlichting), geeft de overheid elke elektriciteitsaansluiting jaarlijks een korting op de energiebelasting. Dit is een vast bedrag per jaar, maar leveranciers rekenen dit vaak terug tot een kortingstarief per dag. De hoogte van deze korting verschilt op basis van de functie van de aansluiting. Als een aansluiting zich bevindt in een gebouwd object met een verblijfsfunctie, dan geldt de hoge korting. Is dit niet het geval, dan is de lage korting van toepassing. Dit geldt bijvoorbeeld voor aansluitingen die alleen bedoeld zijn voor straatverlichting. De tarieven voor de heffingskorting, en de specifieke gevallen waarbij u in aanmerking komt voor extra korting kunt u vinden op pmenergie.nl/energiebelasting.

Btw
De btw wordt geheven over de totale kosten van uw energiefactuur. Oftewel de som van de energiebelasting, de opslag duurzame energie en de heffingskorting.