Informatie over uw contract

De voordelen van deze overeenkomst

  • Betalingstermijn van 30 dagen;
  • De werkgroep van ondernemers heeft de mogelijkheid om de prijs in delen vast te zetten. Hiermee bent u verzekerd van een weloverwogen inkoopstrategie;
  • Deze leveringsovereenkomst eindigt van rechtswege; de werkgroep van ondernemers houdt de markt nauwlettend in de gaten om op een gunstig moment een aansluitende overeenkomst te sluiten.

Kent u collega- ondernemers die nog niet deelnemen aan de collectieve energie-inkoop, en gunt u hen dezelfde voordelige overeenkomsten? Laat het ons weten, of verwijs hen naar onze website.

Wat is mijn uiteindelijke prijs?

Uw prijs per kWh (elektriciteit) of per kuub (gas) bestaat uit het kale tarief op de beurs, vermeerderd met de opslag die wordt onderhandeld met de leverancier.

  • Kale tarieven op de beurs: op de beurs (ook wel groothandelsmarkt genoemd) verhandelen energieproducenten de energie uit hun eigen centrales. Leveranciers kunnen hier elektriciteit en gas kopen en verkopen.
  • Opslag: de energie die een leverancier inkoopt op de beurs brengen zij 1 op 1 bij u in rekening. Zij verhogen dit kale tarief met hun kosten en hun marge. Dit noemen we de opslag.

Waarom is er een variabel tarief gecontracteerd?

De werkgroep van ondernemers heeft besloten om namens alle deelnemers een overeenkomst aan te gaan, waarbij zij er voor hebben gekozen om de prijs vooralsnog variabel te houden. Hierdoor heeft de werkgroep de mogelijkheid om risico’s te spreiden. We houden samen de beursprijs in de gaten en kunnen op enig moment de beursprijs vastzetten, welke dan vermeerderd wordt met de opslag. Doordat de opslag al is onderhandeld (meerdere leveranciers zijn vergeleken) is er op dat moment geen aanbesteding van enkele weken meer nodig, maar kan de deal binnen één dag worden afgerond. Zo profiteert u maximaal van gunstige marktmomenten. Zodra zich een gunstig marktmoment voordoet en het tarief (deels) wordt vastgezet, dan wordt u hierover separaat geïnformeerd.

Waarom heeft de werkgroep van ondernemers gekozen voor deze overeenkomst?

Het is verstandig om verder in de toekomst te kijken, om zo te kunnen anticiperen op ontwikkelingen in de energiemarkt. Het collectief en de werkgroep van ondernemers houden de marktprijzen dagelijks in de gaten, hiermee bent u verzekerd van een weloverwogen inkoopstrategie.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.