PM Energie helpt u op weg

Collectieve inkoop

PM Energie kan u helpen bij de collectieve inkoop van gas en elektra. Voor grootverbruikers kan PM Energie ook meetdiensten inkopen. Door onze collectieve inkoop besparen ondernemers doorgaans circa 20-30% op het kale leveringstarief voor elektra. Voor een onderneming met een verbruik van 100.000 kWh per jaar levert dit al snel een besparing €1.500,- per jaar op.

Collectieve inkoop van gas levert doorgaans een besparing van circa 20-30% op het kale leveringstarief op. Ondernemers met een verbruik van 20.000 m3 op jaarbasis besparen alléén op het kale gastarief al snel €800,- per jaar.

PM Energie en collectieve inkoop

Bedrijfsoverkoepelende organisaties zoals parkmanagementorganisaties (maar ook ondernemersverenigingen, brancheverenigingen en industriële kringen) willen hun leden graag laten profiteren van een voordelige collectieve aanbieding voor energie. Het kan echter moeilijk zijn betrouwbare aanbiedingen voor energie te krijgen. Leveranciers zijn alles behalve objectief in hun informatie: zij hebben belang bij het verkopen van hun eigen product.

Onafhankelijk advies

PM Energie biedt daarin een oplossing. Door onafhankelijk bij meerdere leveranciers te tenderen, kan PM Energie een laagsteprijsgarantie bieden. Daarbij hebben wij de tijd en expertise om van dag tot dag de energiemarkt te volgen. Op basis van deze informatie adviseert PM Energie de energiewerkgroepen van inkoopcollectieven. Deze werkgroepen, gevormd door ondernemers in het collectief, nemen de uiteindelijke inkoopbeslissingen. Zij besluiten bijvoorbeeld over wel of niet inkopen, leverancierskeuze en eenjarige of meerjarige contracten.

Maximale volumekorting

Een bijkomend voordeel hiervan is de mogelijkheid van verdere clustering van verschillende inkoopcollectieven, om zo een groter volumevoordeel af te dwingen. Doordat wij voor tal van parkmanagementorganisaties de energieportefeuille beheersen, kunnen wij voor meerdere collectieven in een keer energie inkopen op de energiemarkt. PM Energie clustert de inkoopcollectieven zo dat er voor alle deelnemers maximale volumekorting afgedwongen wordt.

Andere diensten

Naast advies en ondersteuning bij het collectief inkopen van energie (elektra, gas en meetdiensten), biedt PM Energie ook advies en ondersteuning voor andere energievraagstukken, bijvoorbeeld over energiebesparing, groene stroom of het zelf opwekken van energie.

Overkoepelende organisaties

Parkmanagementorganisaties, ondernemersverenigingen, industriële kringen en brancheverenigingen staan voor samenwerking tussen ondernemers. Het zijn organisaties voor en door ondernemers. Ondernemers worden lid en een aantal van hen vormen het bestuur dat de gemeenschappelijke belangen behartigt.

De doelstelling van dergelijke overkoepelende organisaties is bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat het ondernemersklimaat op de bedrijventerreinen zo optimaal mogelijk is. Hierdoor kunnen ondernemers zich richten op hun core business, zonder zich bezig te hoeven houden met tal van randzaken.

Een goede parkmanagementorganisatie ontlast bedrijven bijvoorbeeld op de volgende gebieden:

  • Belangenbehartiging richting de overheid
  • Samenwerking tussen deelnemende bedrijven
  • Gebiedsontwikkeling
  • Voordeel door collectieve inkoop