FAQs

FAQs

Uw elektriciteitskosten vallen uiteen in een aantal verschillende posten: het kale leveringstarief, het vastrecht inclusief de regio-opslag,  de netwerk- en transportkosten en verschillende belastingen (energiebelasting, opslag duurzame energie, heffingskorting en btw). Veel van deze kosten staan vast, maar het kale leveringstarief en het vastrecht zijn onderhandelbaar. Op deze posten kunnen wij via collectieve inkoop flinke kortingen voor u bedingen.

Naast gaskosten bestaan uw kosten voor energie uit de elektriciteitskosten en de kosten voor meetdiensten en de meterhuur. Ook hierop kunnen wij kortingen voor u bedingen via collectieve inkoop.


Uw elektriciteitskosten vallen uiteen in een aantal verschillende posten: het kale leveringstarief, het vastrecht,  de netwerk- en transportkosten en verschillende belastingen (energiebelasting, opslag duurzame energie, heffingskorting en btw). Veel van deze kosten staan vast, maar het kale leveringstarief en het vastrecht zijn onderhandelbaar. Op deze posten kunnen wij via collectieve inkoop flinke kortingen voor u bedingen.

Naast elektriciteitskosten bestaan uw kosten voor energie uit de gaskosten en de kosten voor meetdiensten en de meterhuur. Ook hierop kunnen wij kortingen voor u bedingen via collectieve inkoop.


Over uw elektriciteit en gas betaalt u drie belastingen: energiebelasting, opslag duurzame energie en btw. Daar tegenover staat dat u recht heeft op heffingskorting en mogelijk ook enkele andere kortingen. Meer informatie over deze belastingen en eventuele kortingen vindt u op pmenergie.nl/energiebelasting


Uw leverancier is niet degene die uw energie in uw meterkast aflevert. Dit doet uw netbeheerder. Uw leverancier produceert elektriciteit en/of gas en verkoopt dit aan u. Het is ook mogelijk dat een leverancier niet zelf energie produceert, maar deze inkoopt bij een producent. U krijgt maandelijks een factuur van uw leverancier. Weet u niet wie uw leverancier is, dan kunt u bellen met uw netbeheerder.


Uw netbeheerder is degene die de leidingen en kabels in uw regio aanlegt en onderhoudt en het mogelijk maakt dat de elektriciteit en/of gas bij uw pand wordt afgeleverd. U kunt uw netbeheerder niet zelf kiezen: deze is regio-afhankelijk. Vul uw postcode in op mijnaansluiting.nl wie uw netbeheerder is. Het is mogelijk dat u twee netbeheerders heeft: een voor gas en een voor elektra.


De netwerk- en transportkosten worden in rekening gebracht door regionale netbeheerders of ze zijn onderdeel van uw leveringsfactuur. Op de factuur staan de netwerkkosten en leveringskosten apart vermeld. Grootverbruikers, oftewel afnemers met een elektriciteitsaansluiting met een vermogen groter dan 3 x 80 ampère en/of met een gasaansluiting met een vermogen van meer dan 40 m3 per uur, krijgen voor de netwerkkosten en meterdiensten een aparte factuur. Afnemers zijn op basis van geografische ligging verplicht met een bepaalde netbeheerder in zee te gaan. De maximale tarieven die de netbeheerders in rekening mogen brengen worden jaarlijks door de Autoriteit Consument & Markt vastgesteld. Posten die tot de netwerk- en transportkosten worden gerekend zijn onder meer:

  • Capaciteitstarief
  • Meterdiensten
  • Trafohuur
  • Systeemdiensten
  • Periodieke aansluitvergoeding
  • Vastrecht transportdienst
  • Gecontracteerd vermogen
  • Maximale capaciteit
  • Verbruiksafhankelijke vergoeding

De grootte van uw meter is afhankelijk van het maximale vermogen dat u op een bepaald moment wilt kunnen gebruiken. Hoe groter uw meter, des te hoger de maandelijkse kosten.

In het verleden was niet de capaciteit van uw meter bepalend voor de kosten, maar uw verbruik. Om deze reden zijn er in veel gebouwen veel te grote aansluitingen geplaatst, onder het mom van “altijd voldoende capaciteit, want dit kost toch niets extra.” In 2005 is het capaciteitstarief ingesteld. Hierdoor kan het zijn dat u nu maandelijks meer betaalt dan nodig is, omdat uw metercapaciteit veel te groot is voor uw situatie. Uw installateur kan de benodigde capaciteit voor u bepalen.


U ontvangt van uw nieuwe leverancier het verzoek om uw meterstanden door te geven. Tenzij anders doorgegeven sturen zij dit meterstandenverzoek per post naar het opgegeven adres. Wanneer u een ‘slimme meter’ heeft, worden uw standen mogelijk op afstand uitgelezen.


U kunt bij uw netbeheerder navragen of uw meterstanden op afstand worden uitlezen. Hiervoor moet u in elk geval beschikken over een ‘slimme meter’, maar dat u een slimme meter heeft, is geen garantie dat de standen ook daadwerkelijk op afstand worden uitgelezen.


Een ‘slimme meter’ is een meter die meterstanden kan beveiligen en digitaal door kan sturen naar de netbeheerder. Door een apparaatje op de meter aan te sluiten kun je ook zelf de meterstanden via internet ontvangen.

Met een slimme meter voorkomt u dat u jaarlijks uw meterstanden door moet geven aan uw leverancier. Bij een domme meter kunt u makkelijk een foutje maken bij het doorgeven, of het doorgeven vergeten. In dat geval worden de meterstanden geschat. Vooral bij een overstap van de ene leverancier naar de andere of bij een pandovername kan dit vervelende gevolgen hebben. Een slimme meter voorkomt jaarlijks gedoe en is betrouwbaarder.

Volgens een Europees besluit zal 80% van alle ‘domme’ meters voor 2020 kosteloos vervangen worden door slimme meters. Wilt u hier niet op wachten? Tegen geringe kosten kunt u de vervanging vervroegen. Neem voor meer informatie contact met ons op.


De collectieven van PM Energie bieden de mogelijkheid om zonder boetes op het energiecontract een pand te verkopen of toe te voegen. Neem hiervoor minimaal 2 weken voor de overdracht contact met ons op. Houdt hierbij de adres- en aansluitgegevens bij de hand. De aansluitgegevens (jaarverbruik elektriciteit en/of gas (mag worden geschat) en de ean-codes (staan op het contract of op een factuur) kunt u opvragen bij de vorige eigenaar of uw netbeheerder.

Als wij voldoende gegevens hebben zullen we u een machtiging toesturen en na retour een energiecontract voor u regelen.


Steeds meer bedrijven schaffen zonne-panelen aan. Dit dient u altijd te melden bij uw netbeheerder en bij ons. Uw netbeheerder zorgt dat de meterstanden goed verwerkt kunnen worden en wij zorgen ervoor dat u betaald krijgt voor de teruggeleverde elektriciteit.

De mogelijkheden voor teruglevering hebben wij afgestemd met de leveranciers en belastingdienst. In veel gevallen kunt u de opgewekte elektriciteit volledig salderen. Neem voor meer informatie contact met ons op.


Als teruggeleverde energie wordt afgetrokken van de afgenomen energie, voordat de belastingschijven worden doorlopen heet dit salderen. Het resultaat is dat u voor uw teruggeleverde energie hetzelfde bedrag aan energiebelasting ontvangt dan dat u betaalt voor de afgenomen energie.
Salderen is alleen mogelijk als de elektriciteit via dezelfde aansluiting teruggeleverd wordt als waarmee het energiebedrijf u elektriciteit levert. Bovendien gelden de regels voor salderen alleen voor kleinverbruikersaansluitingen.


Neem voor vrijblijvend advies contact met ons op. Wij kijken graag over uw schouder mee naar de voorgerekende investering en terugverdientijd en we spreken de vervolgstappen met u door. Ook kunnen we u adviseren in de verdere uitvoering.