Moet ik voldoen aan de Informatieplicht Energiebesparing?

U valt onder de Informatieplicht Energiebesparing wanneer u een jaarverbruik heeft van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas.

Voldoet u hieraan, dan moet u vanaf 1 juli rapporteren welke van de erkende energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Op pmenergie.nl/informatieplicht-energiebesparing vindt u meer informatie over deze regeling en hoe u uw maatregelen kunt rapporteren.


Category: Elektra, FAQs

← FAQs