Waaruit bestaan mijn elektriciteitskosten?

Uw elektriciteitskosten vallen uiteen in een aantal verschillende posten: het kale leveringstarief, het vastrecht,  de netwerk- en transportkosten en verschillende belastingen (energiebelasting, opslag duurzame energie, heffingskorting en btw). Veel van deze kosten staan vast, maar het kale leveringstarief en het vastrecht zijn onderhandelbaar. Op deze posten kunnen wij via collectieve inkoop flinke kortingen voor u bedingen.

Naast elektriciteitskosten bestaan uw kosten voor energie uit de gaskosten en de kosten voor meetdiensten en de meterhuur. Ook hierop kunnen wij kortingen voor u bedingen via collectieve inkoop.


Category: Elektra, FAQs

← FAQs