PM Energie bespaart

Energiekosten optimalisatie

Energievoorziening is complex. Veel ondernemers zijn niet op de hoogte van de rol van verschillende partijen als leveranciers, netbeheerders en meetbedrijven. Al deze verschillende partijen en een berg administratieve processen maken energievraagstukken onoverzichtelijk. De kans dat er onnodig hoge kosten worden gemaakt voor energievoorziening is daardoor groot.

De dienst Energiekosten optimalisatie omvat onder andere het doorlichten van contracten, facturen en verbruiksgegevens.

PM Energie ondersteunt bedrijven bij het inzichtelijk maken van de informatie van de verschillende partijen die te maken hebben met energievoorziening. Wij zijn gespecialiseerd in kostenoptimalisatie. Dat houdt in dat wij u kunnen adviseren over de mogelijkheden uw kosten voor energie terug te dringen en u kunnen ondersteunen bij het afsluiten of oversluiten van uw contracten voor gas en elektra. Hier is vaak veel winst mee te behalen. Ook bij onduidelijkheden over uw nota, of wanneer er zich problemen voordoen in de communicatie met leveranciers, netbeheerders of meetbedrijven kan PM Energie u ondersteuning bieden.

Energiekosten Optimalisatie

Door verbruiken, facturen en contractgegevens te combineren kan PM Energie als geen ander uw energiecontracten controleren en indien nodig optimaliseren. De besparing hierbij is tweeledig: zowel direct als indirect bespaart u kosten. Door het lokaliseren van fouten in de facturatie worden onterechte betalingen voorkomen, waardoor u direct kosten bespaart. Inzicht in uw energiekosten kan leiden tot verdere, indirecte kostenbesparing.

PM Energie heeft de dienstverlening Energiekosten optimalisatie onderverdeeld in een drietal diensten. Uit ervaring blijkt dat een combinatie van deze drie diensten het meeste financiƫle voordeel oplevert.

Quickscan energie gerelateerde facturen

De afgelopen jaren is er veel veranderd voor zowel energieleveranciers als netbeheerders. Zo hebben leveranciers in 2013 bijvoorbeeld de meetverantwoordelijkheid overgenomen van netbeheerders. Dit heeft ertoe geleid dat veel interne processen en ICT moesten worden aangepast bij deze partijen. Hierdoor is de kans op factuurfouten toegenomen. Op basis van uw verbruiksgegevens en de facturen van uw energieleverancier kunnen we fouten in de facturatie achterhalen.

Contractoptimalisatie netbeheer, meterdiensten en/of installaties

Contractoptimalisatie bestaat onder meer uit het optimaliseren van het gecontracteerd vermogen, een onderzoek naar de mogelijkheden om aansluitingen te vergroten of verkleinen en het optimaliseren van de contractafspraken. Gebruikt u bijvoorbeeld voor langere tijd meer of minder dan het gecontracteerde vermogen, dan brengt dit onnodige kosten met zich mee. Aanpassingen op dit gebied pakken daarom voordelig voor u uit.

Energiebelasting restitutie

Sommige bedrijven hebben recht op restitutie van (een deel van) de energiebelasting. Dit geldt bijvoorbeeld voor bedrijven met activiteiten op het gebied van metallurgische processen of organisaties met een ANBI-status.

Advies

Het eindresultaat hiervan is een goed onderbouwd advies voor energiekosten optimalisatie. Op basis van de quickscan energiefacturen, de contractoptimalisatie en de mogelijkheden voor restitutie van de energiebelasting laten we u zien op welke vlakken u de kosten voor energie terug kan dringen.

Ook in de uitvoering van dit advies kunnen wij u ondersteunen, bijvoorbeeld door collectieve inkoop van gas, elektra of meetdiensten voor u mogelijk te maken.

GeĆÆnteresseerd?

Als u uw energiekosten door PM Energie wilt laten optimaliseren, horen we graag van u. Neem vrijblijvend contact met ons op.