PM Energiemonitor

PM Energiemonitor

Middels de PM Energiemonitor kunt u inzicht krijgen in uw verbruik. U ziet niet alleen hoeveel u heeft verbruikt, maar ook op welke momenten. U kiest zelf of u het verbruik wil bekijken per jaar, per maand, per dag of zelfs tot op het kwartier nauwkeurig. Met deze inzichten kunt u onnodig verbruik opsporen, zo kunt u bijvoorbeeld signaleren dat bepaalde apparaten ‘s nachts of in de weekenden niet worden uitgeschakeld of dat uw klimaatregeling anders moet worden afgesteld.

Informatieplicht Energiebesparing

Voor veel bedrijfstakken staat een energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) in de Erkende Energiebesparingsmaatregelen-lijst. Om hieraan te voldoen kunt u gebruikmaken van de PM Energiemonitor. U krijgt hiermee inzicht in uw verbruik, waarmee duurzame investeringen in de toekomst op rendement beoordeeld kunnen worden.

Mogelijkheden voor u:

  • Aangesloten meters vergelijken met andere periodes, andere meters of andere groepen meters.
  • De CO2 uitstoot weergeven per meter, per groep of totaal.
  • Meters groeperen zodat eenvoudig totalen kunnen worden berekend.
  • De meetdata van de aangesloten meters exporteren naar Excel.
  • Per meter documenten plaatsen (rapporten, adviezen e.d.).
  • Een alert instellen zodat u gewaarschuwd wordt bij overschrijdingen van door u opgegeven waarden.
  • Inzicht krijgen in het energieverbruik, inclusief het toekennen van verschillende rechten voor verschillende gebruikers.
  • Een totaaloverzicht van aansluitingen m.b.t. energie inzien op het dashboard.

Wilt u gebruik maken van de PM Energiemonitor? Neem dan contact met ons op.