Een update van de werkgroep over uw (toekomstige) tarieven

In deze bijzondere tijden komt de Werkgroep Energie* vaker bij elkaar om over de energie inkoopstrategie na te denken. In de vergadering van begin juli hebben ze aangegeven dat het goed zou zijn om u als ondernemer extra te informeren over de resultaten en verwachtingen.

De collectieve tarieven zijn op dit moment goed, maar u zult rekening moeten houden met stijgingen.
Op deze pagina leest u meer over:

  • 2015 t/m 2021 – goede resultaten voor elektriciteit en gas
  • 2022 t/m 2023 – goede resultaten maar deels onzeker + budgetten 2023
  • Vanaf 2024 – strategie elektriciteit en gas

 

2015 t/m 2021 – goede resultaten voor elektriciteit en gas

De werkgroep kijkt tevreden terug op afgelopen jaren
Van 2015 t/m 2020 lagen de markttarieven van elektriciteit gemiddeld op 7 ct/kWh en van gas op ruim 27 ct/m3 **. De deelnemers aan het collectief betaalden in deze periode voor elektriciteit gemiddeld 4,7 ct/kWh en voor gas 22,4 ct/m3. Voor een bedrijf met 100.000 kWh en 20.000 m3 per jaar is dat een voordeel van €2.720 per jaar.

Markttarieven stegen, maar het collectief nog even niet
Vanaf mei 2021 begonnen de tarieven onverwacht hard te stijgen. De oorzaak hiervoor was dat de wereldeconomieën na de eerste coronaperiode sneller aantrokken dan verwacht, waardoor een verschil ontstond tussen vraag en aanbod. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft dit verschil vergroot, maar we zien in de tarieven nu ook vooral de angst terug voor nóg minder of helemaal géén aanbod vanuit Rusland.
De werkgroep heeft medio 2020 (toen Corona speelde maar er nog geen sprake was van oorlog tussen Rusland en Oekraïne) de tarieven vastgezet:

  • Elektriciteit t/m 2021: 100% vast geklikt
  • Elektriciteit 2022: 75% vast geklikt
  • Elektriciteit 2023: 35% vast geklikt.
  • Gas: In verband met een historisch laag niveau is 100% vastgezet t/m 2023.

Achteraf (met kennis, ervaring, goede risico-inschatting en een stuk geluk) goede besluiten!

 

2022 t/m 2023 – goede resultaten maar deels onzeker + budgetten 2023

Grootste deel van Nederland heeft hoge variabele tarieven
Door de onzekerheid over de tariefontwikkeling op de beurs zijn er steeds minder leveranciers die vaste tarieven durven aan te bieden. Hierdoor heeft het overgrote deel van de Nederlandse ondernemers inmiddels een variabel tarief; in de markt ligt dit tussen 25 en 65 (!) ct/kWh en tussen 120 en 210 (!) ct/m3. Als collectief staan de tarieven dus al deels vast en voor het variabele deel kan de werkgroep dit binnen de onderhandelde contracten alsnog verder vastzetten.

Ook collectieve tarieven stijgen helaas
De kale beurstarieven van elektriciteit lagen het afgelopen half jaar gemiddeld tussen de 17 en 30 ct/kWh. De werkgroep had de tarieven voor 2022 al voor 75% vastgezet. Daardoor zien we de variabele tarieven nog maar voor 25% terug in de factuurtarieven en varieerden deze tussen 7,5 en 9,8 ct/kWh in de piekuren. Dit is een forse stijging ten opzichte van de voorgaande 7 jaar, maar significant lager dan het grootste deel van Nederland:

Actueel tariefvergelijk
Elektriciteit (ct/kWh piek) Elektriciteit (ct/kWh dal) Gas (ct/m3)
Collectief 8,4 7,9 19,0
Markt** 35,9 32,7 141,8

Gemiddelde van de eerste helft van 2022

Strategie 2022/2023
De werkgroep wordt wekelijks geïnformeerd over de ontwikkelingen op de energiemarkt en momenteel komen ze om de maand bij elkaar om uitgebreid de ontwikkelingen te bespreken en een strategie te bepalen. Maar waar doe je goed aan in een tijd als dit? Kies je voor budgetzekerheid tegen een tarief die gegarandeerd hoger is dan we op dit moment op de factuur zien? Of laat je het (deels) variabel, met waarschijnlijk lagere tarieven maar met risico op stijging?

Voor elektriciteit zou de werkgroep de tarieven verder kunnen vastzetten, maar dan kies je voor een tarief wat een stuk hoger ligt dan het huidige variabele deel in verband met onzekerheidsrisico. En áls er wordt gekozen voor meer zekerheid, zullen we balen als de risico’s komende maanden afnemen en daarmee de tarieven dalen.

De werkgroep heeft voor het variabele deel van 2022 (25%) vooralsnog besloten geen actie te ondernemen, omdat de meerprijs ten opzichte van de huidige variabele tarieven te hoog is. Voor 2023 zouden ze wel graag wat meer tariefzekerheid willen, maar vragen ze zich sterk af of dat verstandig is in de huidige markt. Er staat een nieuw overleg gepland voor eind augustus.

Budgetten 2023
Op dit moment is het moeilijk te voorspellen hoe de tarieven zich komende maanden zullen ontwikkelen. Veel hangt af van een goed aanbod van gas, als grondstof voor elektriciteit, en het al dan niet tijdig vullen van de gasvoorraden voor aanvang van de winter. We bekijken eind kwartaal 3 of we een goede inschatting van de collectieve tarieven kunnen geven, zodat u hier rekening mee kan houden in uw budgetten.

 

Vanaf 2024 – elektriciteit en gas

Strategie voor 2024 en verder
Bij elektriciteit zien we de risico’s voor energieleveranciers toenemen. Onder andere de toename van zonnepanelen en windmolens brengt extra risico met zich mee, omdat moeilijk te voorspellen is hoeveel energie er de volgende dag (terug)geleverd zal worden. Hoe meer duurzame opwek, hoe groter de impact een extra uur zon of wind heeft op de totale energiestromen.
De toenemende risico’s zullen we daarom terug gaan zien in de marges die leveranciers voor zichzelf vragen. De werkgroep heeft daarom opdracht gegeven om alvast de marges te onderhandelen voor 2024 en 2025.

Voor gas zien we nog een extra reden om alvast naar volgende jaren te kijken. Steeds meer energieleveranciers onthouden zich van gasaanbiedingen aan grote collectieven. De reden is dat ze in verband met hun eigen CO2 beleid niet teveel gas meer willen leveren. Voor een steeds groter deel van 2022 en 2023 zien we al dat diverse leveranciers geen offertes meer willen uitbrengen. Om te voorkomen dat we eind 2023 nog maar uit een paar kleinere leveranciers kunnen kiezen is het volgens de werkgroep verstandig om voor gas ook alvast de marges te onderhandelen voor 2024 en 2025.

 

* De Werkgroep Energie Regionaal bestaat uit collega-ondernemers die zelf ook deelnemen aan het collectief. Het energieverbruik van hun eigen ondernemingen varieert van duizenden tot meerdere miljoenen kWh elektriciteit per jaar.

** Variabele tarieven van grotere energieleveranciers (niet collectief). Dit zijn tarieven die ondernemers betaalden als zij niet actief nieuwe contractafspraken hadden gemaakt; deze kunt u vergelijken met uw collectieve tarieven, waarbij u ook niet zelf actief nieuwe afspraken hoeft te maken.

 

Alle informatie op de website van PM Energie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan eventuele fouten kunnen geen rechten worden ontleend.