Uw elektriciteitscontract 2023

Momenteel heeft u (deels) een variabel tarief. Initieel heeft de Werkgroep Energie gekozen voor een variabel tarief dat in delen kan worden vastgezet. Inmiddels is een extra deel van de tarieven vastgezet. Momenteel zijn de onderstaande tarieven geklikt voor ongeveer 45%, de overige 55% is vooralsnog variabel. Mocht uw contract in 2023 nog niet volledig geklikt zijn, dan zal uw tarief per maand verschillen.

Periode Factuurtarieven**
Piek €/MWh Dal €/MWh Enkel €/MWh
2023 92,65 81,40 88,71

* Wilt u de tarieven omrekenen naar een andere eenheid? Onderaan deze pagina vindt u hoe.
** Dit betreft 45% van de uiteindelijke tarieven. Zie bovenstaande toelichting.

Voor aansluitingen met een verbruik van meer dan 100.000 kWh per jaar, geldt een korting van € 1 /MWh.

Het vastrecht bedraagt € 4 per maand. Verder is het sinds 2020 verplicht dat leveranciers grijze stroom certificeren middels CVO’s. De meerkosten hiervan zijn € 0,02 /MWh en niet zijn inbegrepen in bovenstaande opslagen. Indien u heeft gekozen voor groene stroom treft u de meerprijs daarvoor in uw e-mail. In dit geval vervallen de meerkosten voor CVO’s. Alle genoemde bedragen zijn exclusief netwerkkosten, energiebelasting, opslag duurzame energie & klimaattransitie en btw.

Looptijd
De looptijd van dit contract voor uw specifieke situatie wordt per e-mail aan u gecommuniceerd en kan afwijken van de bovenstaande jaren.

Zonnepanelen
Heeft u zonnepanelen of wekt u op een andere manier energie op? Uiteraard heeft het collectief ook aan de afspraken omtrent teruglevering gedacht. De terugleverings-afspraken voor dit contract vindt u op deze pagina.

Let op: Overweegt u zonnepanelen te plaatsen dan dient u dit altijd vooraf bij ons te melden.

Tarief-eenheden
Zoals u wellicht is opgevallen zijn de tarieven weergegeven in €/MWh. Doorgaans communiceren wij uw tarieven in €ct/kWh, echter hanteert ENGIE €/MWh en willen we om verwarring te voorkomen dezelfde eenheid hanteren. Indien u de tarieven wil omrekenen kan dit door te delen door 10. Bijvoorbeeld: 1 €/MWh wordt 0,1 €ct/kWh. Als we rekenen in €/kWh is dat €0,001 per kWh.


Alle informatie op deze pagina en elders op de website van PM Energie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aan eventuele fouten kunnen geen rechten worden ontleend.