Uw gascontract in 2022

Het collectief heeft gekozen voor een variabel tarief waarbij de opslagen zijn vastgesteld. Deze opslagen zijn de winstmarges die de leverancier mag hanteren bovenop de beursprijzen voor gas. De werkgroep kiest voor deze constructie zodat u optimaal kunt profiteren van de huidige situatie op de energiemarkt.

De opslagen die zijn onderhandeld luiden als volgt:

Verbruik Opslag in €/m3 Landelijk transport in €/m3*
< 10.000 m³ 0,0531 0,0157
 10.000 m³ – 20.000 m³ 0,0518 0,0157
  > 20.000 m³ 0,0504 0,0157

*Landelijk transport is als één vaste opslag aangeboden. 

Het vastrecht bedraagt €6,95 per maand. Bovenstaande tarieven zijn exclusief netwerkkosten, energiebelasting, opslag duurzame energie & klimaattransitie en btw. Uw gasverbruik en de kosten daarvan kunnen seizoensmatig variëren.

Indien u ervoor heeft gekozen om uw gasverbruik te verduurzamen: De meerprijs hiervoor is niet inbegrepen in bovenstaand tarief. Dit is op een eerder moment per e-mail aan u gecommuniceerd. 

Reguliere gasmeter
Wanneer u nog over een reguliere gasmeter beschikt geldt een additionele opslag van €0,05 per m³.

Heeft u een reguliere gasmeter, maar zou u graag een slimme gasmeter willen? In dat geval dient u zelf een prioriteitsaanvraag in te dienen. Meer informatie hierover vindt u hier.

Let op: de netbeheerder mag bij een prioriteitsaanvraag kosten voor de plaatsing van de slimme gasmeter in rekening brengen (de kosten bedragen circa € 72,60). Deze kosten heeft u echter al terugverdiend bij een verbruik van 1500 m³.

Slimme gasmeter
Wanneer u over een slimme gasmeter beschikt rekent NieuweStroom de werkelijke verbruikskosten maandelijks met u af.

Looptijd
De looptijd van dit contract voor uw specifieke situatie is per e-mail gecommuniceerd. 

Bandbreedte
Er is geen individuele volumebandbreedte van toepassing. Dit houdt in dat u onbeperkt meer of minder gas kunt verbruiken, zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor uw tarieven of andere contractvoorwaarden.

Betalingswijze
De facturen zullen door NieuweStroom automatisch geïncasseerd worden.

 


Alle informatie op deze pagina en elders op de website van PM Energie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aan eventuele fouten kunnen geen rechten worden ontleend.