Uw gascontract 2022-2023

In het beginsel is er gekozen voor variabele tarieven, welke later geheel of gedeeltelijk vastgezet kunnen worden. Vooralsnog is de prijs niet vastgezet (tenzij toekomstige maanden al zijn ingevuld), maar is al wel afgesproken welke flexibiliteitsfee TotalEnergies mag hanteren. Deze flexibiliteitsfee bevat de winstmarge die de leverancier mag hanteren bovenop de beursprijzen voor gas. Elke maand zullen de variabele tarieven op deze pagina bijgewerkt worden.

Het collectief kiest voor deze constructie omdat het huidige prijsniveau exceptioneel hoog is en wij dit prijsniveau niet voor lange tijd willen vastleggen. Samen met de werkgroep volgen wij continu alle ontwikkelingen, op basis waarvan de werkgroep de collectieve inkoopstrategie zal bepalen en de tarieven op een zo gunstig mogelijk moment zal vastzetten. Zodra de tarieven worden vastgezet zullen wij u daar uiteraard zo spoedig mogelijk over informeren.

De tarieven luiden als volgt:

Periode Levering 2022 in €/m3 Levering 2023 in €/m3
Januari 0,85971 0,82386
Februari 1,02335 0,53982
Maart 0,93553 0,46608
April 1,16325 0,42701
Mei 0,97931 0,38237
Juni 0,86056 0,24210
Juli 1,36372 0,34467
Augustus 1,94441 0,25343
September 2,47505 0,35260
Oktober 1,83738 0,38918
November 1,10056 0,49879
December 1,29636 n.t.b.

De tarieven worden weergegeven in €/m3.

 

De flexibiliteitsfee luidt als volgt:

Jaar Flexibiliteitsfee in €/m3
2022-2023 0,00794

*Deze flexibiliteitsfee is niet inbegrepen in bovenstaande tarieven.

Het vastrecht bedraagt €2,50 per maand. Bovenstaande tarieven zijn exclusief netwerkkosten, energiebelasting, opslag duurzame energie & klimaattransitie en btw. 

 

Landelijke transportkosten
De landelijke transportkosten van Gasunie Transport Services worden 1:1 doorbelast.

De kosten voor landelijke transport voor profielaansluitingen (G2C en kleiner) bedragen 1,435 €ct/m3. TotalEnergies heeft de mogelijkheid om de prijs aan te passen wanneer Gasunie Transport Services de prijzen wijzigt. In dat geval worden de kosten maximaal 1:1 doorbelast.

Looptijd
De looptijd van dit contract voor uw specifieke situatie is per e-mail gecommuniceerd. 

Bandbreedte
De collectieve volumebandbreedte is 30% op jaarbasis. De volumebandbreedte geldt enkel voor het totaal van volume van alle Deelnemers en wordt over een geheel kalenderjaar berekend. De kosten (of opbrengsten) van een eventuele over- of onderschrijding zullen pro rato aan de Deelnemers die daarvoor verantwoordelijk zijn in rekening worden gebracht (of worden vergoed).

Betaaltermijn
De betaaltermijn bedraagt 30 dagen.


Alle informatie op deze pagina en elders op de website van PM Energie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aan eventuele fouten kunnen geen rechten worden ontleend.