Uw gascontract 2024-2026

In het beginsel is er gekozen voor variabele tarieven, welke later geheel of gedeeltelijk vastgezet kunnen worden. Vooralsnog is de prijs niet vastgezet, maar is al wel afgesproken welke opslag SEFE Energy mag hanteren. Deze opslagen bevatten de winstmarge die de leverancier mag hanteren bovenop de beursprijzen voor gas. 

Het collectief kiest voor deze constructie omdat het huidige prijsniveau exceptioneel hoog is en wij dit prijsniveau niet voor lange tijd willen vastleggen. Samen met de werkgroep volgen wij continu alle ontwikkelingen, op basis waarvan de werkgroep de collectieve inkoopstrategie zal bepalen en de tarieven op een zo gunstig mogelijk moment zal vastzetten. Zodra de tarieven worden vastgezet zullen wij u daar uiteraard zo spoedig mogelijk over informeren.

De tarieven luiden als volgt:

Periode Tarieven in 2024 €/m3
Januari 0,3948
Februari 0,3324
Maart 0,3459
April 0,3024
Mei n.t.b.
Juni n.t.b.
Juli n.t.b.
Augustus n.t.b.
September n.t.b.
Oktober n.t.b.
November n.t.b.
December n.t.b.

Het vastrecht bedraagt €5,95 per maand. De genoemde bedragen zijn exclusief netwerkkosten (ook wel ‘regionale- en landelijke transportkosten’), energiebelasting, opslag duurzame energie & klimaattransitie en btw.

De opslag die is onderhandeld luidt als volgt:

Opslag in €/m3
€0,040446

*De opslag is inbegrepen in bovenstaande tarieven.

Looptijd
De looptijd van dit contract voor uw specifieke situatie is per e-mail gecommuniceerd. 

Bandbreedte
Mocht het zo zijn dat de bemeten hoeveelheden over een kalenderjaar hoger zijn dan 120% van de gecontracteerde hoeveelheden voor datzelfde kalenderjaar, dan houdt SEFE Energy zich het recht voor het overschrijdingsvolume marktconform te verrekenen. Mocht het zo zijn dat de bemeten hoeveelheden over een kalenderjaar lager zijn dan 80% van de gecontracteerde hoeveelheden voor datzelfde kalenderjaar, dan houdt SEFE Energy zicht het recht voor het onderschrijdingsvolume marktconform te verrekenen.

Marktconforme verrekenprijs onderschrijding = gemiddelde contractprijs – (PTTF + administratiekosten)

  • Gemiddelde contractprijs: het gemiddelde van de contractprijs over de relevante verbruiksperiode.
  • PTFF: het gemiddelde van de waarden van de TTF DA ICE over de relevante verbruiksperiode.
  • Administratiekosten = €1,5/MWh

Betaaltermijn
De betaaltermijn bedraagt 30 dagen.


Alle informatie op deze pagina en elders op de website van PM Energie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aan eventuele fouten kunnen geen rechten worden ontleend.