Uw gascontract 2024

Het collectief heeft initieel gekozen voor een variabel tarief dat op een later moment, eventueel in delen, kan worden vastgezet. Vooralsnog is de prijs niet vastgezet, maar is slechts afgesproken welke opslagen TotalEnergies mag hanteren. Deze opslagen zijn de winstmarges die de leverancier mag hanteren bovenop de beursprijzen voor gas.

De werkgroep kiest voor deze constructie zodat u optimaal kunt profiteren van de huidige situatie op de energiemarkt. Samen met de werkgroep volgen wij continu alle ontwikkelingen, op basis waarvan de collectieve inkoopstrategie zal bepalen en de tarieven op een zo gunstig mogelijk moment zal vastzetten. Zodra de tarieven worden vastgezet zullen wij u daar uiteraard zo spoedig mogelijk over informeren.

De opslagen die zijn onderhandeld luiden als volgt:

Jaar Opslag in €ct/m3 Landelijk transport in €ct/m3*
2024 1,154 1,854

*Landelijk transport is als één vaste opslag aangeboden. TotalEnergies heeft de mogelijkheid om de prijs aan te passen wanneer Gasunie Transport Services de prijzen wijzigt. In dat geval worden de kosten maximaal 1:1 doorbelast.

Het vastrecht bedraagt €2,50 per maand. Bovenstaande tarieven zijn exclusief netwerkkosten, energiebelasting, opslag duurzame energie & klimaattransitie en btw. Indien u ervoor heeft gekozen om uw gasverbruik te verduurzamen: De meerprijs hiervoor is niet inbegrepen in bovenstaand tarief. Dit is op een eerder moment per e-mail aan u gecommuniceerd. 

Looptijd
De looptijd van dit contract voor uw specifieke situatie is per e-mail gecommuniceerd. 

Bandbreedte
Er is geen individuele volumebandbreedte van toepassing. Dit houdt in dat u onbeperkt meer of minder gas kunt verbruiken, zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor uw tarieven of andere contractvoorwaarden.

Betaaltermijn
De betaaltermijn bedraagt 30 dagen.


Alle informatie op deze pagina en elders op de website van PM Energie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aan eventuele fouten kunnen geen rechten worden ontleend.