Uw variabele tarieven

Momenteel heeft u een variabel tarief. Dat wil zeggen dat uw tarief per maand kan verschillen. Op deze pagina vindt u uw maandelijkse tarieven, welke u kunt gebruiken om uw facturen te controleren. De variabele tarieven zijn enkele dagen na afloop van iedere maand bekend. 

Indien u maandelijks een voorschotfactuur ontvangt dan verandert er voor u niets. Op de jaarafrekening wordt uw verbruik tegen onderstaande tarieven afgerekend en gecorrigeerd met de door u betaalde voorschotten. U kunt de link bewaren voor het controleren van uw jaarafrekening, welke u begin 2022 kunt verwachten.

De variabele tarieven luiden als volgt:

 Periode Factuurtarieven
   Piek €/MWh Dal  €/MWh Enkel €/MWh 
jan-21 65,72 50,37 59,96
feb-21 61,11 45,64 55,31
mrt-21 57,29 46,99 53,42
apr-21 55,26 56,05 55,56
mei-21 63,39 55,34 60,37
jun-21 84,47 74,88 80,87
jul-21 89,86 81,58 86,76
aug-21 98,76 82,94 92,83
sep-21 148,81 132,32 142,62
okt-21 195,69 150,22 178,64
nov-21 221,87 168,68 201,92
dec-21 291,69 209,12 260,73

* Wilt u de tarieven omrekenen naar een andere eenheid? Onderaan deze pagina vindt u hoe.

Voor aansluitingen met een verbruik van meer dan 100.000 kWh per jaar, geldt op de bovenstaande tarieven een korting van 1 €/MWh. Bovenstaande tarieven zijn exclusief netwerkkosten, energiebelasting, opslag duurzame energie & klimaattransitie en btw. Indien u heeft gekozen voor groene stroom, zijn ook de meerkosten hiervan niet inbegrepen. 

Over de markt en energie-inkoopstrategie (update oktober 2021)

  • De markt wordt gekenmerkt door exceptionele prijsstijgingen. In het IMF-rapport van juli 2021 wordt dit in zijn algemeenheid toegeschreven aan tijdelijke mismatches tussen vraag en aanbod; in deze verwacht het IMF dat wij medio 2022 terug keren naar een pre-pandemie inflatieniveau.
  • Tevens rapporteert het IMF (een sneller dan verwacht) wereldwijd herstel. Bij met name de geavanceerde economieën zien wij verdere normalisering. De sterk opgelopen energieprijzen alsmede nieuwe Covid-uitbraken vormen echter een bedreiging voor het herstel van de wereldeconomie.
  • Gelijktijdig zien wij dat de energievraag is toegenomen door een koude periode in achtereenvolgens Azië, Europa en de Verenigde Staten. Hierdoor zijn bijvoorbeeld de Europese gasvoorraden, voorafgaand aan de winter 2021/2022, historisch laag waardoor de leveringszekerheid afneemt en prijzen stijgen.
  • De risico’s voor de korte termijn, en de daarmee gepaard gaande hoge prijzen, zijn aanhoudend hoog. Voor de winter 2021/2022 is een verdere prijsstijging voorzien. Door prijzen vast te zetten (‘klikken’) leggen wij echter, historische gezien, recordniveauprijzen voor een langere periode vast. Vooralsnog wordt hiervan afgezien.
  • Ook op de energiemarkt is het de verwachting dat wij op enig moment terugkeren naar een ‘normaal’ (pre Covid-19) vraag en aanbod patroon. In deze lijkt het ook logisch dat wij, rekening houdend met een additionele CO2-prijsopslag, terugkeren naar een pre Covid-19 patroon.
  • Rusland kan een belangrijke rol spelen om het gasaanbod op de Europese markt te normaliseren. Op dit moment gebeurd dat (mogelijk om ‘politieke’ redenen) nauwelijks. Van Europa mag Rusland bijvoorbeeld slechts 50% van de capaciteit van Nord Stream 2, een nieuwe gasleiding van Rusland naar Europa, zelf benutten en moeten zij de rest openstellen voor iedereen die wenst in te voeden. Rusland is hier niet van gediend en heeft aangegeven om vooralsnog niet te leveren via Nord Stream 2. Ook het gastransport door Oekraïne is in 2021 sterk afgenomen; Oekraïne loopt hierdoor de inkomsten voor de doorvoer van het gas naar Europa mis. De energiewerkgroep, bestaande uit ondernemers die zelf meedoen met de collectieve inkoop, verwacht de leveringen uiteindelijk van zelf op gang komen. Wanneer dit zal geschieden is moeilijk voorspelbaar. Voor Rusland, maar eigenlijk voor beide partijen, is het gebruik van met name Nord Stream 2 en een goede en betrouwbare relatie voor de lange termijn het meest lucratief.
  • Van sommige deelnemers krijgen wij de vraag waarom voor een variabele prijs is gekozen. Onder meer de volgende overwegingen spelen mee bij de huidige variabele keuze. Langjarig gemeten leidt inkopen op de variabele groothandelsmarkt tot gunstige tarieven. Daarbij zien wij tussen 2018-2021 een dalende trend van de gasprijzen en worden de huidige stijgingen door de meeste analisten beschouwd als een tijdelijke mismatch tussen vraag en aanbod. Belangrijk hierin is dat de gasprijs van grote invloed is op de elektriciteitsprijs (55% van de elektriciteit wordt opgewekt met behulp van gas). Gelijktijdig kan het Europese gasaanbod verder toenemen door onder meer de aanleg van bovengenoemde gasleiding vanuit Rusland en zien wij een forse groei aan duurzame opwek. Uiteraard hebben wij samen met de werkgroep intensief contact over de inkoopstrategie voor komende jaren. Hierbij wordt een brede analyse gedaan en worden marktontwikkelingen gevolgd.

Zonnepanelen
Heeft u zonnepanelen of wekt u op een andere manier energie op? Uiteraard heeft het collectief ook aan de afspraken omtrent teruglevering gedacht. De terugleverings-afspraken voor dit contract vindt u op deze pagina.

Let op: Overweegt u zonnepanelen te plaatsen dan dient u dit altijd vooraf bij ons te melden.

Tarief-eenheden
Zoals u wellicht is opgevallen zijn de tarieven weergegeven in €/MWh. Doorgaans communiceren wij uw tarieven in €ct/kWh, echter hanteert ENGIE €/MWh en willen we om verwarring te voorkomen dezelfde eenheid hanteren. Indien u de tarieven wil omrekenen kan dit door te delen door 10. Bijvoorbeeld: 1 €/MWh wordt 0,1 €ct/kWh. Als we rekenen in €/kWh is dat
€0,001 per kWh.


Alle informatie op deze pagina en elders op de website van PM Energie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aan eventuele fouten kunnen geen rechten worden ontleend.