Uw elektriciteitscontract 2022-2023

Het collectief heeft gekozen voor een variabel tarief dat op een later moment, eventueel in delen, kan worden vastgezet. Vooralsnog is de prijs niet vastgezet, maar is slechts afgesproken welke opslagen ENGIE mag hanteren. Deze opslagen zijn de winstmarges die de leverancier mag hanteren bovenop de beursprijzen voor elektriciteit. 

De werkgroep kiest voor deze constructie zodat u optimaal kunt profiteren van de huidige situatie op de energiemarkt. Samen met de werkgroep volgen wij continu alle ontwikkelingen, op basis waarvan de werkgroep de collectieve inkoopstrategie zal bepalen en de tarieven op een zo gunstig mogelijk moment zal vastzetten. Zodra de tarieven worden vastgezet zullen wij u daar uiteraard zo spoedig mogelijk over informeren.

De opslagen die zijn onderhandeld luiden als volgt:

Jaar Tarieven
Piek €/MWh  Dal €/MWh Enkel €/MWh
2022 0,410 -0,480 0,099
2023 0,060 -0,440 -0,115

Uw elektriciteitscontract 2022-2023

Het collectief heeft gekozen voor een variabel tarief dat op een later moment, eventueel in delen, kan worden vastgezet. Vooralsnog is de prijs niet vastgezet, maar is slechts afgesproken welke opslagen ENGIE mag hanteren. Deze opslagen zijn de winstmarges die de leverancier mag hanteren bovenop de beursprijzen voor elektriciteit. 

De werkgroep kiest voor deze constructie zodat u optimaal kunt profiteren van de huidige situatie op de energiemarkt. Samen met de werkgroep volgen wij continu alle ontwikkelingen, op basis waarvan de werkgroep de collectieve inkoopstrategie zal bepalen en de tarieven op een zo gunstig mogelijk moment zal vastzetten. Zodra de tarieven worden vastgezet zullen wij u daar uiteraard zo spoedig mogelijk over informeren.

De opslagen die zijn onderhandeld luiden als volgt:

Jaar Tarieven
Piek €/MWh  Dal €/MWh Enkel €/MWh
2022 0,410 -0,480 0,099
2023 0,060 -0,440 -0,115