Energie terugleveren – Contractafspraken

De energie die u zelf opwekt, wordt doorgaans niet meteen verbruikt in uw bedrijfsvoering. De opgewekte energie die u zelf niet verbruikt wordt teruggeleverd aan het net. Binnen het collectief zijn er veel ondernemers die energie terugleveren, en dit worden er steeds meer. Uiteraard hebben wij bij de collectieve inkoop daarom speciale aandacht voor de voorwaarden omtrent teruglevering. Voor kleinverbruik- en grootverbruikaansluitingen gelden verschillende voorwaarden.

Kleinverbruik
Voor kleinverbruik aansluitingen (aansluitingen met een capaciteit tot en met 3×80 Ampère) wordt de energiebelasting nu nog volledig gesaldeerd. Dit houdt in dat u slechts energiebelasting betaalt over uw netto verbruik, tenzij u meer teruglevert dan verbruikt. De wetgever heeft inmiddels aangegeven dat zij voornemens is de salderingsregeling te willen afbouwen vanaf 2025.

Van de collectieve energieleverancier krijgt u voor de teruggeleverde elektriciteit dezelfde tarieven als die u betaalt voor de geleverde elektriciteit.

Grootverbruik
Binnen dit contract zijn er beperkte teruglever mogelijkheden voor grootverbruiksaansluitingen. In geval dat u toch een grootverbruiksaansluiting met teruglevering heeft, dan willen wij u graag verzoeken om contact op te nemen met uw relatiebeheerder.

Grote installaties (> 10.000 zonnepanelen)
Indien u een installatie heeft met een vermogen van meer dan 3MW dienen aparte afspraken te worden gemaakt.
Klik hier voor meer informatie of neem contact met ons op.