Grootschalige projecten

Naast het realiseren van zonnepanelen op daken van ondernemers helpen we ook mee in het realiseren van grootschalige projecten, zoals zonneweides. Dit is een weide of perceel met zonnepanelen, waarbij een grote opwek van zonne-energie gerealiseerd kan worden. Hiermee wordt de energietransitie nog meer gestimuleerd.

Zonneweide Hessenpoort

Een mooi voorbeeld van een zonneweide waar wij aan bijdragen is de zonneweide Hessenpoort. Momenteel is de installatie hiervan in volle gang. Deze zonneweide wordt gerealiseerd in samenwerking met 11 bedrijven. Over een aantal maanden zullen er maar liefst 19.000 panelen staan.

Power Purchase Agreement

De energie die opgewekt wordt in een zonneweide wordt niet meteen gebruikt, maar wordt teruggeleverd aan het net. Om een zo hoog mogelijke vergoeding te ontvangen voor de energie die wordt teruggeleverd, wordt een Power Purchase Agreement (PPA) afgesloten. Deze is bedoeld voor zonneparken, windparken en/of bedrijven met grootschalige duurzame opwek en teruglevering. Wij schrijven namens de ondernemers een tender uit, waarna energieleveranciers een aanbieding mogen doen.

Steeds meer zonneweides, maar ook andere aansluitingen waar veel energie wordt opgewekt, weten ons hiervoor te vinden.
Wilt u meer informatie over wat wij kunnen betekenen met betrekking tot zonneweides of de PPA? Neem dan contact met ons op!