Stap over op groene stroom

21 september 2021

Ons eigen energiecollectief – Overstappen op groene stroom een goed idee?

Samen met tientallen ondernemersverenigingen hebben we een eigen energiecollectief. Enkele duizenden leden zijn hier bij aangesloten. Elke ondernemer kan zelf kiezen of hij gebruik wenst te maken van groene stroom. Maar waarom zou je daarvoor kiezen?

Groene stroom is in de zakelijke markt vaak iets duurder dan grijze stroom. Het prijsverschil is minimaal (zie enkele voorbeelden verderop) maar ook andere factoren wegen mee. Is je groene stroom wel écht groen en écht beter voor het milieu? En wat is voor jouw organisatie de meerwaarde?

Is je groene stroom écht groen?

Om te beginnen: stroom is stroom. Als je betaalt voor groene stroom, komt er niet ineens andere stroom uit het stopcontact. In werkelijkheid doe je een financiële bijdrage zodat er ergens geïnvesteerd kan worden in de opwek van groene stroom (of een reeds gedane investering terugverdiend kan worden). Die groene stroom wordt ingevoed op het energienet, waarmee de stroom uit je stopcontact een mengeling is van grijze en groene stroom.

In Nederland zijn door de overheid enkele instanties aangewezen om de productie, inkoop en verkoop van groene energie te certificeren en registreren. Hierdoor weten we zeker dat een energieleverancier geen grijze stroom verkoopt alsof het groene stroom is. Als je voor groene stroom betaalt, moet de leverancier zorgen dat voor jouw energieverbruik ook net zoveel groene stroom is ingekocht. Jouw groene stroom is dus ook écht groen opgewekt. Maar er is wel verschil in de waarde die aan de duurzaam opgewekte stroom wordt toegekend. Dit zit als volgt.

Als er ergens in Europa groene stroom wordt opgewekt (bijvoorbeeld met zonnepanelen in Duitsland, waterkrachtcentrales in Noorwegen of windmolens op de Noordzee), dan levert dat land daarmee een bijdrage aan de wereldwijde taak om duurzaam energie te produceren. Maar als de bewijzen (certificaten) van die stroom vervolgens over de grens worden verkocht, wie kan dán terecht zeggen dat hij bijdraagt aan duurzame opwek? Het land van opwek of het land dat de investering doet? In feite zijn beide duurzaam bezig, maar we bevinden ons hier wel op een punt van discussie.

Dit is dan ook een van de redenen (naast bijvoorbeeld de lagere transportkosten) dat aan duurzame energie uit Nederland meer waarde wordt gehecht. Kijk bijvoorbeeld naar de CO2-prestatieladder, waarop je meer punten scoort als je een contract hebt voor groene stroom uit Nederland.

Wat heb je als bedrijf aan groene stroom?

Als je kiest voor groene stroom, dan betaal je zoals gezegd iets meer en investeer je dus eigenlijk in een klein deel van bijvoorbeeld een windmolen. Je levert hiermee een financiële bijdrage aan duurzame opwek. Voor sommige bedrijven levert dit direct een voordeel op omdat ze met een hogere duurzaamheidsscore bijvoorbeeld meer kans maken in een aanbestedingstraject. Voor andere bedrijven is het vooral goed voor hun imago en helaas minder meetbaar.

In elk geval willen we het als collectief van harte aanbevelen om te kiezen voor duurzame energie uit Nederland. We vragen de leverancier dan om niet alleen de totale inkoop en verkoop van hun klanten te registreren, maar we vragen om voor de deelnemers aan ons collectief een registratie op naam bij te houden. Hiermee krijg je een mooi certificaat (mooi voor je communicatie naar buiten!) en de garantie op papier dat voor jou energie is opgewekt door middel van bijvoorbeeld NederlandseWind.

Hoef je dan niet meer te investeren in energiebesparende maatregelen?

Het inkopen van groene stroom zou de prikkel kunnen geven dat je minder aan energiebesparing gaat doen. Je gebruikt immers alleen maar schone energie! Maar ook schone energie kost geld en het produceren van duurzaam opgewekte energie is nog altijd minder goed voor het milieu dan de energie die je niet gebruikt. Maar het inkopen van groene stroom is een snelle eerste stap, welke gepaard kan gaan met besparende maatregelen.

Wat kost groene stroom mij dan?

Net als de kosten voor grijze stroom, zijn ook de kosten voor groene stroom afhankelijk van vraag en aanbod. De prijs fluctueert dus door de jaren heen. Hierbij een aantal voorbeelden, op basis van actuele indicatieve marktprijzen voor in Nederland opgewekte groene stroom.

Je energieverbruik

De extra kosten voor groene stroom

10.000 kWh/jr €9 – €29 per jaar
50.000 kWh/jr €45 – €145 per jaar
300.000 kWh/jr €270 – €870 per jaar

Wij bevelen dit partnerschap nogmaals van harte bij u aan!

We werken in dit collectief samen met tientallen ondernemersverenigingen. PM Energie begeleidt ons hier bij. We kunnen u helpen met:

  • Collectieve in- en verkoop van elektra en gas
  • Collectieve inkoop van grootzakelijke meetdiensten
  • Online inzicht in uw energieverbruik
  • Begeleiding bij realisatie van zonne-installaties
  • Optimalisatie van netwerkkosten
  • Reductie van energiebelastingen

 

Neem vrijblijvend contact op via g.douw@pmenergie.nl.

Het laatste nieuws

Lees meer
28 mei 2024

Slim omgaan met negatieve stroomprijzen

De opwekcapacitet blijft groeien. Experts verwachten dat er tot 2026 ieder jaar nog grofweg 4GW bij komt. Deze sterke groei legt een zwakke plek bloot in ons energiesysteem. Steeds vaker krijgen we te maken...

Lees meer
9 april 2024

Van ontzorgen naar nog meer voordeel!

We hebben dagelijks contact met ondernemers die bij het energiecollectief zijn aangesloten. Bij vragen over energie zijn wij namelijk ook het eerste aanspreekpunt, in plaats van de callcenters van...

Lees meer
5 februari 2024

Van ons eigen energiecollectief – Traceer ongewenst energieverbruik!

Beperkte netcapaciteit is volop in de media. En dat we dat kunnen oplossen door samen te werken staat als een windmolen boven zee. Inzicht in elkaars energieverbruik en gezamenlijke capaciteitsafspraken zijn...

Lees meer
5 december 2023

Van ons eigen energiecollectief – Vooruitblik energie tarieven

Markttarieven gestegen De energietarieven rezen de afgelopen 2 jaar de pan uit. Een aantrekkende markt na Corona zorgde ervoor dat de vraag groter was dan het aanbod, wat resulteerde in een eerste stijging....

Lees meer
6 oktober 2023

Uitgelezen moment collectief metercontract!

Van ons eigen energiecollectief – Uitgelezen moment collectief metercontract!   ACM besluit tot wijziging gasmeters Om ervoor te zorgen dat het gasverbruik bij alle afnemers op een eerlijke manier...

Lees meer
19 mei 2023

Collega-ondernemers helpen je graag tijd en moeite besparen!

De energiemarkt is enorm in beweging. Waar haal je als ondernemer de tijd vandaan om dit te volgen en het juiste moment voor nieuwe (vaste) contracten te zoeken? Of de tijd om je te verdiepen in de soms...

Lees meer
17 april 2023

Krapte op het energienet: Beperking en oplossingen

De Groeiende vraag naar elektriciteit en het groeiende aanbod van duurzame opwek zorgen voor drukte op het elektriciteitsnet. Nederland is nog niet ingericht op de grote impact die dit heeft. In grote delen...

Lees meer
27 januari 2023

Van ons eigen energiecollectief – Energiekosten 2023

Wat kunnen we verwachten met betrekking tot de energiekosten in 2023? Welke wijzigingen zijn zeker en wat kunnen we zeggen over onzekere factoren? Variabele energietarieven afgelopen jaar In 2022 hadden...

Lees meer
31 oktober 2022

Kan het energietarief nog hoger? Blijkbaar wel!

De energietarieven stegen afgelopen 1,5 jaar naar ongekende hoogten. Dit had verschillende oorzaken die vrijwel allemaal buiten de macht van de energieleveranciers lagen. Maar de laatste weken doen...

Lees meer
31 oktober 2022

Profiteren van negatieve tarieven… kan dat?

We zien steeds vaker negatieve energietarieven op de beurs. Kunnen we daarvan profiteren? En wat is de impact als u zonnepanelen heeft? Of zijn zonnepanelen überhaupt niet interessant omdat energie gratis...

Lees meer
31 oktober 2022

Waar gaat het heen met de energieprijzen

In veel sectoren hebben ondernemers te maken met hoge grondstofprijzen. Hout, metaal, meel, ... en dan zijn ook de energieprijzen nog eens ongekend...

Lees meer
31 oktober 2022

Energiebelasting: kan het wat minder?

Over het elektriciteits- en gasverbruik betalen we diverse belastingen. In dit bericht vertellen we graag hoe dat zit, wat er in 2022 verandert en of u minder belasting zou kunnen betalen.   Als...

Lees meer
22 november 2021

De energiekosten ontrafeld

Voor veel ondernemers zijn de energiefacturen maar onduidelijk: “Als het bedrag maandelijks hetzelfde is, zal het wel kloppen!”. Als collectief verlagen we niet alleen de energiekosten, maar...

Lees meer
21 september 2021

Stap over op groene stroom

Ons eigen energiecollectief – Overstappen op groene stroom een goed idee? Samen met tientallen ondernemersverenigingen hebben we een eigen energiecollectief. Enkele duizenden leden zijn hier bij...

Lees meer
21 juni 2021

Zonnepanelen en valkuilen

Zonnepanelen op bedrijfsdaken – het aantal projecten neemt fors toe! Onderzoek laat zien dat tweederde van de Nederlanders zonnepanelen op daken ziet als de meest populaire optie om de capaciteit van...

Lees meer
21 april 2021

Energiemonitor

Meer inzicht in uw energieverbruik Wist u dat we via ons energiecollectief ook meer inzicht kunnen geven in uw energieverbruik? Wanneer u beschikt over een slimme meter worden uw meterstanden op afstand...

Lees meer
12 december 2020

Contractstress

Heeft u nog geen energiecontract voor volgend jaar?  Veel ondernemers hebben het nog op hun to-do-list staan. Maar eerst moet nog dit en nog dat. Dit is een uitermate goed moment om aan te sluiten bij het...