Waar gaat het heen met de energieprijzen

31 oktober 2022

In veel sectoren hebben ondernemers te maken met hoge grondstofprijzen. Hout, metaal, meel, … en dan zijn ook de energieprijzen nog eens ongekend hoog.

We nemen u graag in vogelvlucht mee in de ontwikkeling van energieprijzen en wijzen u op de voordelen van het collectief. 

 

Energieprijzen collectief

Heeft u uw energieprijzen vastgezet in de loop van 2020 of nog iets eerder? Dan heeft u waarschijnlijk geluk gehad; weinigen zullen de exceptionele prijzen van dit moment hebben voorzien. Het collectief (een werkgroep van deelnemende bedrijven) heeft jarenlang bijzonder gunstige prijzen vastgelegd en de gasprijzen staan nog steeds bijzonder gunstig vast tot en met 2023! Zij achten het nu niet het moment om prijzen voor korte of langere periode vast te zetten.

 

Bent u nu toe aan nieuw een contract?

We helpen u graag met zo gunstig mogelijke contracten (afhankelijk van de marktprijzen, maar we hebben wel lage marges bedongen!).

Bijkomend voordeel is dat u niet meer zelf de markt in de gaten hoeft te houden: de werkgroep van deelnemende bedrijven houdt tijdens de lopende contracten de markt voor volgende jaren in de gaten en zorgt steeds alvast voor een nieuw contract. Lees onderaan dit artikel met welke onderwerpen u nog meer energiekosten kunt besparen!

 

Ontwikkeling energieprijzen

Prijzen elektriciteit en gas deels gerelateerd

Elektriciteit en gas tonen vaak een vergelijkbaar beeld als het gaat om prijsontwikkeling. De reden hiervoor is dat we onze elektriciteit gedeeltelijk opwekken in gascentrales. Hierdoor brengt een stijgende gasprijs ook een stijging op de elektriciteitsmarkt met zich mee. Elektriciteit is ook afhankelijk van andere factoren. Zo heeft de kolenprijs invloed (door meer of minder inzetten van kolencentrales), de CO2 heffingen vanuit Europa (met name bij de kolencentrales heeft dit veel impact op de productiekosten) en het toenemende aantal zonnepanelen en windmolens.

 

De elektriciteitsprijzen en gasprijzen zijn dus aan elkaar gerelateerd, maar verlopen niet altijd hetzelfde.

 

Prijsverloop afgelopen jaren

Na de piek in 2018 en de daarop volgende daling in 2019 bereikten de prijzen begin 2020 (achteraf gezien) het laagste niveau in de voorgaande 3 a 4 jaar. Zie de stippellijnen in de prijsgrafiek hiernaast.

 

Voor gas zag men op dat moment weinig kansen op verdere daling; het niveau was zelfs nog lager dan het dal in 2016.  

Voor elektra zagen diverse analisten begin 2020 nog voldoende reden om te verwachten dat de dalende trend van 2019 weer opgepakt zou worden als het eerste herstel van corona in beeld zou zijn. Eind 2020 stegen de elektriciteitsprijzen wel, maar dit werd toegekend aan de gebruikelijke verhoging in de winter. De verwachting was dat de prijzen in het voorjaar van 2021 weer zouden dalen. Dat was aanvankelijk ook het geval, maar vanaf mei 2021 begon de markt onverwachts te stijgen.

 

Oorzaak van de prijsstijgingen

De energieprijzen begonnen eind 2020 te stijgen door enerzijds de hoge vraag in Azië (door het herstel van de eerste corona-golf) en anderzijds de hogere vraag in de extra koude winter in Azië en vervolgens in Europa en Amerika. Hierdoor zijn de Europese gasvoorraden, die we jaarlijks vullen, flink aangesproken. Deze gasvoorraden zouden we normaal in de zomer van 2021 wel 

 

weer vullen, maar door weinig aanvoer van LNG gas uit Amerika (veel ging naar Azië) en weinig aanvoer vanuit Rusland (weinig transport door Oekraïense leiding én nieuwe pijplijn naar Duitsland kon nog niet in gebruik genomen worden), viel de vullingsgraad tegen. Ook de beperkte gaswinning in Groningen droeg niet bij aan betere vulling.

 

De elektriciteitsprijzen werden nog verder verhoogd door de toegenomen handel in CO2 rechten. Mede hierdoor steeg de prijs voor CO2 in de afgelopen jaren aanzienlijk. Energieproducenten moeten voor hun CO2 uitstoot rechten betalen en de hogere CO2 kosten rekenen ze uiteraard door in de verkoopprijs van elektriciteit.

 

Als klap op de vuurpijl brak er een oorlog uit waar júist de partijen bij betrokken zijn die Europa van veel gas kunnen voorzien.

 

Energieaanbod is momenteel erg goed

Weliswaar is de gaslevering door Oekraïense leidingen juist verhoogd sinds het begin van de oorlog en Azië vraagt minder gas waardoor er ook vanuit Amerika veel gas geleverd wordt, maar de angst voor plotseling uitvallen van aanbod en de toegenomen wens van Europese landen om minder afhankelijk te worden van Russisch gas, zorgt voor aanhoudend hoge prijzen. Ook wil Europa nu eerst de gasvoorraden weer op een minder risicovol niveau brengen. Het hoge aanbod is dus niet volledig beschikbaar voor de huidige energievraag.

 

Afbeelding: globaal beeld van prijsontwikkeling elektriciteit en gas 2015 tot medio 2021; op moment van schrijven liggen de prijzen ver boven deze grafiek.

 

MKB Deventer beveelt dit partnerschap nogmaals van harte bij u aan!

Namens MKB Deventer kan PM Energie u onder andere helpen met een van de volgende onderwerpen.

  • Collectieve in- en verkoop van elektra en gas
  • Collectieve inkoop van grootzakelijke meetdiensten
  • Online inzicht in uw energieverbruik
  • Begeleiding bij realisatie van zonne-installaties
  • Optimalisatie van netwerkkosten
  • Reductie van energiebelastingen

 

 

 

Het laatste nieuws

Lees meer
28 mei 2024

Slim omgaan met negatieve stroomprijzen

De opwekcapacitet blijft groeien. Experts verwachten dat er tot 2026 ieder jaar nog grofweg 4GW bij komt. Deze sterke groei legt een zwakke plek bloot in ons energiesysteem. Steeds vaker krijgen we te maken...

Lees meer
9 april 2024

Van ontzorgen naar nog meer voordeel!

We hebben dagelijks contact met ondernemers die bij het energiecollectief zijn aangesloten. Bij vragen over energie zijn wij namelijk ook het eerste aanspreekpunt, in plaats van de callcenters van...

Lees meer
5 februari 2024

Van ons eigen energiecollectief – Traceer ongewenst energieverbruik!

Beperkte netcapaciteit is volop in de media. En dat we dat kunnen oplossen door samen te werken staat als een windmolen boven zee. Inzicht in elkaars energieverbruik en gezamenlijke capaciteitsafspraken zijn...

Lees meer
5 december 2023

Van ons eigen energiecollectief – Vooruitblik energie tarieven

Markttarieven gestegen De energietarieven rezen de afgelopen 2 jaar de pan uit. Een aantrekkende markt na Corona zorgde ervoor dat de vraag groter was dan het aanbod, wat resulteerde in een eerste stijging....

Lees meer
6 oktober 2023

Uitgelezen moment collectief metercontract!

Van ons eigen energiecollectief – Uitgelezen moment collectief metercontract!   ACM besluit tot wijziging gasmeters Om ervoor te zorgen dat het gasverbruik bij alle afnemers op een eerlijke manier...

Lees meer
19 mei 2023

Collega-ondernemers helpen je graag tijd en moeite besparen!

De energiemarkt is enorm in beweging. Waar haal je als ondernemer de tijd vandaan om dit te volgen en het juiste moment voor nieuwe (vaste) contracten te zoeken? Of de tijd om je te verdiepen in de soms...

Lees meer
17 april 2023

Krapte op het energienet: Beperking en oplossingen

De Groeiende vraag naar elektriciteit en het groeiende aanbod van duurzame opwek zorgen voor drukte op het elektriciteitsnet. Nederland is nog niet ingericht op de grote impact die dit heeft. In grote delen...

Lees meer
27 januari 2023

Van ons eigen energiecollectief – Energiekosten 2023

Wat kunnen we verwachten met betrekking tot de energiekosten in 2023? Welke wijzigingen zijn zeker en wat kunnen we zeggen over onzekere factoren? Variabele energietarieven afgelopen jaar In 2022 hadden...

Lees meer
31 oktober 2022

Kan het energietarief nog hoger? Blijkbaar wel!

De energietarieven stegen afgelopen 1,5 jaar naar ongekende hoogten. Dit had verschillende oorzaken die vrijwel allemaal buiten de macht van de energieleveranciers lagen. Maar de laatste weken doen...

Lees meer
31 oktober 2022

Profiteren van negatieve tarieven… kan dat?

We zien steeds vaker negatieve energietarieven op de beurs. Kunnen we daarvan profiteren? En wat is de impact als u zonnepanelen heeft? Of zijn zonnepanelen überhaupt niet interessant omdat energie gratis...

Lees meer
31 oktober 2022

Waar gaat het heen met de energieprijzen

In veel sectoren hebben ondernemers te maken met hoge grondstofprijzen. Hout, metaal, meel, ... en dan zijn ook de energieprijzen nog eens ongekend...

Lees meer
31 oktober 2022

Energiebelasting: kan het wat minder?

Over het elektriciteits- en gasverbruik betalen we diverse belastingen. In dit bericht vertellen we graag hoe dat zit, wat er in 2022 verandert en of u minder belasting zou kunnen betalen.   Als...

Lees meer
22 november 2021

De energiekosten ontrafeld

Voor veel ondernemers zijn de energiefacturen maar onduidelijk: “Als het bedrag maandelijks hetzelfde is, zal het wel kloppen!”. Als collectief verlagen we niet alleen de energiekosten, maar...

Lees meer
21 september 2021

Stap over op groene stroom

Ons eigen energiecollectief – Overstappen op groene stroom een goed idee? Samen met tientallen ondernemersverenigingen hebben we een eigen energiecollectief. Enkele duizenden leden zijn hier bij...

Lees meer
21 juni 2021

Zonnepanelen en valkuilen

Zonnepanelen op bedrijfsdaken – het aantal projecten neemt fors toe! Onderzoek laat zien dat tweederde van de Nederlanders zonnepanelen op daken ziet als de meest populaire optie om de capaciteit van...

Lees meer
21 april 2021

Energiemonitor

Meer inzicht in uw energieverbruik Wist u dat we via ons energiecollectief ook meer inzicht kunnen geven in uw energieverbruik? Wanneer u beschikt over een slimme meter worden uw meterstanden op afstand...

Lees meer
12 december 2020

Contractstress

Heeft u nog geen energiecontract voor volgend jaar?  Veel ondernemers hebben het nog op hun to-do-list staan. Maar eerst moet nog dit en nog dat. Dit is een uitermate goed moment om aan te sluiten bij het...