Zonnepanelen en valkuilen

21 juni 2021

Zonnepanelen op bedrijfsdaken – het aantal projecten neemt fors toe!

Onderzoek laat zien dat tweederde van de Nederlanders zonnepanelen op daken ziet als de meest populaire optie om de capaciteit van duurzame energieproductie verder uit te breiden. Ook ondernemers kiezen in toenemende mate voor zonne-energie om invulling te geven aan duurzaamheidsambities.

De kostprijs is de afgelopen jaren fors gedaald en marktpartijen hebben zich in hoog tempo ontwikkeld op basis van best practices wat de kwaliteit van systemen ten goede is gekomen. De kosten gedurende de levensduur van het systeem zijn bovendien beheersbaar; zonnepanelen hebben namelijk niet veel onderhoud nodig. Tevens zijn er meerdere subsidiemogelijkheden wat bijdraagt aan een degelijk rendement. Daarbij krijgt het lege dak een extra functie en kan het een bedrijf voorzien van duurzame energie.

Kortom, zonnepanelen is voor veel bedrijven een kans!

Er zijn echter ook meerdere valkuilen waar een ondernemer rekening mee dient te houden. Zo blijkt de financiële haalbaarheid vaak te rooskleuring: subsidiemogelijkheden worden niet goed uitgelegd, belangrijke kostenposten worden niet meegenomen, de inkomsten worden ‘overdreven’ en/of er wordt geen rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen zoals het afbouwen van de salderingsregeling. 

Ook blijkt dat ondernemers problemen ervaren met verzekeringsmaatschappijen. Enkele voorkomende problemen zijn dat de dekking van de bedrijfsgebouwen, inventaris, en bedrijfsschade verzekering wordt ingetrokken, en er dus geen dekking meer is voor o.a. brand, storm, en waterschade. Dit kan fatale gevolgen hebben voor uw bedrijf continuïteit.  Inmiddels heeft dit thema zelfs geleid tot kamervragen en wordt door de landelijke bond van verzekeraars hard gewerkt aan betere richtlijnen en eenduidige eisen.

Gelukkig is een groot deel van bovenstaande valkuilen op te lossen middels een goede voorbereiding en verdieping. Onderdelen hiervan zijn bijvoorbeeld het kiezen van de juiste materialen, componenten en installatiegrootte. Uiteraard dient het vervolgens correct te worden uitgevoerd. Realisatie van de installatie onder garantie van de juiste normen (bouwbesluit, BENG-eisen en scope 12) zal zonder meer helpen voor de kwaliteit op lange termijn maar zeker ook in gesprekken met de verzekeraar. Tegelijkertijd dienen de juiste processen te worden doorlopen, zodat alle betrokken zoals bijvoorbeeld RVO, CertiQ, de netbeheerder, het meetbedrijf en de energieleverancier tijdig de juiste informatie ontvangen. 

Zelf geen tijd om u hierin te verdiepen? Neem contact met ons op! Bij het energiecollectief hebben we onafhankelijke zon-specialisten die u graag het werk uit handen nemen en u helpen een zonne-installatie te realiseren!

Lees ook nog eens het artikel op pagina 15 van het MKB Magazine van afgelopen februari! Deze is te vinden op de website van MKB Deventer. Dit geeft u een stappenplan en laat zien welke subsidieregelingen en fiscale mogelijkheden er zijn.

MKB Deventer beveelt dit partnerschap nogmaals van harte bij u aan!

Namens MKB Deventer kan PM Energie u onder andere helpen met een van de volgende onderwerpen.

  • Collectieve in- en verkoop van elektra en gas
  • Collectieve inkoop van grootzakelijke meetdiensten
  • Online inzicht in uw energieverbruik
  • Begeleiding bij realisatie van zonne-installaties
  • Optimalisatie van netwerkkosten
  • Reductie van energiebelastingen

 

Neem vrijblijvend contact op via g.douw@pmenergie.nl.

Het laatste nieuws

Lees meer
5 februari 2024

Van ons eigen energiecollectief – Traceer ongewenst energieverbruik!

Beperkte netcapaciteit is volop in de media. En dat we dat kunnen oplossen door samen te werken staat als een windmolen boven zee. Inzicht in elkaars energieverbruik en gezamenlijke capaciteitsafspraken zijn...

Lees meer
5 december 2023

Van ons eigen energiecollectief – Vooruitblik energie tarieven

Markttarieven gestegen De energietarieven rezen de afgelopen 2 jaar de pan uit. Een aantrekkende markt na Corona zorgde ervoor dat de vraag groter was dan het aanbod, wat resulteerde in een eerste stijging....

Lees meer
6 oktober 2023

Uitgelezen moment collectief metercontract!

Van ons eigen energiecollectief – Uitgelezen moment collectief metercontract!   ACM besluit tot wijziging gasmeters Om ervoor te zorgen dat het gasverbruik bij alle afnemers op een eerlijke manier...

Lees meer
19 mei 2023

Collega-ondernemers helpen je graag tijd en moeite besparen!

De energiemarkt is enorm in beweging. Waar haal je als ondernemer de tijd vandaan om dit te volgen en het juiste moment voor nieuwe (vaste) contracten te zoeken? Of de tijd om je te verdiepen in de soms...

Lees meer
17 april 2023

Krapte op het energienet: Beperking en oplossingen

De Groeiende vraag naar elektriciteit en het groeiende aanbod van duurzame opwek zorgen voor drukte op het elektriciteitsnet. Nederland is nog niet ingericht op de grote impact die dit heeft. In grote delen...

Lees meer
27 januari 2023

Van ons eigen energiecollectief – Energiekosten 2023

Wat kunnen we verwachten met betrekking tot de energiekosten in 2023? Welke wijzigingen zijn zeker en wat kunnen we zeggen over onzekere factoren? Variabele energietarieven afgelopen jaar In 2022 hadden...

Lees meer
31 oktober 2022

Kan het energietarief nog hoger? Blijkbaar wel!

De energietarieven stegen afgelopen 1,5 jaar naar ongekende hoogten. Dit had verschillende oorzaken die vrijwel allemaal buiten de macht van de energieleveranciers lagen. Maar de laatste weken doen...

Lees meer
31 oktober 2022

Profiteren van negatieve tarieven… kan dat?

We zien steeds vaker negatieve energietarieven op de beurs. Kunnen we daarvan profiteren? En wat is de impact als u zonnepanelen heeft? Of zijn zonnepanelen überhaupt niet interessant omdat energie gratis...

Lees meer
31 oktober 2022

Waar gaat het heen met de energieprijzen

In veel sectoren hebben ondernemers te maken met hoge grondstofprijzen. Hout, metaal, meel, ... en dan zijn ook de energieprijzen nog eens ongekend...

Lees meer
31 oktober 2022

Energiebelasting: kan het wat minder?

Over het elektriciteits- en gasverbruik betalen we diverse belastingen. In dit bericht vertellen we graag hoe dat zit, wat er in 2022 verandert en of u minder belasting zou kunnen betalen.   Als...

Lees meer
22 november 2021

De energiekosten ontrafeld

Voor veel ondernemers zijn de energiefacturen maar onduidelijk: “Als het bedrag maandelijks hetzelfde is, zal het wel kloppen!”. Als collectief verlagen we niet alleen de energiekosten, maar...

Lees meer
21 september 2021

Stap over op groene stroom

Ons eigen energiecollectief – Overstappen op groene stroom een goed idee? Samen met tientallen ondernemersverenigingen hebben we een eigen energiecollectief. Enkele duizenden leden zijn hier bij...

Lees meer
21 juni 2021

Zonnepanelen en valkuilen

Zonnepanelen op bedrijfsdaken – het aantal projecten neemt fors toe! Onderzoek laat zien dat tweederde van de Nederlanders zonnepanelen op daken ziet als de meest populaire optie om de capaciteit van...

Lees meer
21 april 2021

Energiemonitor

Meer inzicht in uw energieverbruik Wist u dat we via ons energiecollectief ook meer inzicht kunnen geven in uw energieverbruik? Wanneer u beschikt over een slimme meter worden uw meterstanden op afstand...

Lees meer
12 december 2020

Contractstress

Heeft u nog geen energiecontract voor volgend jaar?  Veel ondernemers hebben het nog op hun to-do-list staan. Maar eerst moet nog dit en nog dat. Dit is een uitermate goed moment om aan te sluiten bij het...