Zonnepanelen en valkuilen

21 juni 2021

Zonnepanelen op bedrijfsdaken – het aantal projecten neemt fors toe!

Onderzoek laat zien dat tweederde van de Nederlanders zonnepanelen op daken ziet als de meest populaire optie om de capaciteit van duurzame energieproductie verder uit te breiden. Ook ondernemers kiezen in toenemende mate voor zonne-energie om invulling te geven aan duurzaamheidsambities.

De kostprijs is de afgelopen jaren fors gedaald en marktpartijen hebben zich in hoog tempo ontwikkeld op basis van best practices wat de kwaliteit van systemen ten goede is gekomen. De kosten gedurende de levensduur van het systeem zijn bovendien beheersbaar; zonnepanelen hebben namelijk niet veel onderhoud nodig. Tevens zijn er meerdere subsidiemogelijkheden wat bijdraagt aan een degelijk rendement. Daarbij krijgt het lege dak een extra functie en kan het een bedrijf voorzien van duurzame energie.

Kortom, zonnepanelen is voor veel bedrijven een kans!

Er zijn echter ook meerdere valkuilen waar een ondernemer rekening mee dient te houden. Zo blijkt de financiële haalbaarheid vaak te rooskleuring: subsidiemogelijkheden worden niet goed uitgelegd, belangrijke kostenposten worden niet meegenomen, de inkomsten worden ‘overdreven’ en/of er wordt geen rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen zoals het afbouwen van de salderingsregeling. 

Ook blijkt dat ondernemers problemen ervaren met verzekeringsmaatschappijen. Enkele voorkomende problemen zijn dat de dekking van de bedrijfsgebouwen, inventaris, en bedrijfsschade verzekering wordt ingetrokken, en er dus geen dekking meer is voor o.a. brand, storm, en waterschade. Dit kan fatale gevolgen hebben voor uw bedrijf continuïteit.  Inmiddels heeft dit thema zelfs geleid tot kamervragen en wordt door de landelijke bond van verzekeraars hard gewerkt aan betere richtlijnen en eenduidige eisen.

Gelukkig is een groot deel van bovenstaande valkuilen op te lossen middels een goede voorbereiding en verdieping. Onderdelen hiervan zijn bijvoorbeeld het kiezen van de juiste materialen, componenten en installatiegrootte. Uiteraard dient het vervolgens correct te worden uitgevoerd. Realisatie van de installatie onder garantie van de juiste normen (bouwbesluit, BENG-eisen en scope 12) zal zonder meer helpen voor de kwaliteit op lange termijn maar zeker ook in gesprekken met de verzekeraar. Tegelijkertijd dienen de juiste processen te worden doorlopen, zodat alle betrokken zoals bijvoorbeeld RVO, CertiQ, de netbeheerder, het meetbedrijf en de energieleverancier tijdig de juiste informatie ontvangen. 

Zelf geen tijd om u hierin te verdiepen? Neem contact met ons op! Bij het energiecollectief hebben we onafhankelijke zon-specialisten die u graag het werk uit handen nemen en u helpen een zonne-installatie te realiseren!

Lees ook nog eens het artikel op pagina 15 van het MKB Magazine van afgelopen februari! Deze is te vinden op de website van MKB Deventer. Dit geeft u een stappenplan en laat zien welke subsidieregelingen en fiscale mogelijkheden er zijn.

MKB Deventer beveelt dit partnerschap nogmaals van harte bij u aan!

Namens MKB Deventer kan PM Energie u onder andere helpen met een van de volgende onderwerpen.

  • Collectieve in- en verkoop van elektra en gas
  • Collectieve inkoop van grootzakelijke meetdiensten
  • Online inzicht in uw energieverbruik
  • Begeleiding bij realisatie van zonne-installaties
  • Optimalisatie van netwerkkosten
  • Reductie van energiebelastingen

 

Neem vrijblijvend contact op via g.douw@pmenergie.nl.